Orumo samprata : neįgalių asmenų sutelktos grupės žvalgomojo tyrimo rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Orumo samprata: neįgalių asmenų sutelktos grupės žvalgomojo tyrimo rezultatai
Alternative Title:
Conception of dignity: results of pilot research into focus group of the disabled
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 217-224
Keywords:
LT
Negalė; Orumas; Fokusuotos grupės; Metodologija; Tyrimo instrumentas; Dialogas; Neįgalūs asmenys..
EN
Disability; Dignity; Focus groups; Methodology; Research instument; Dialogue; People of disability..
Summary / Abstract:

LTNeįgalūs asmenys suvokia orumą kaip daugialypį konstruktą susidedantį iš psichologinių, etinių, teisinių kategorijų. Sutelktos grupės dalyviai išskyrė tokius struktūrinius orumo komponentus: asmens vidinė stiprybė, teigiamas savęs vertinimas, savigarba, asmens laisvas pasirinkimas ir nepriklausomybė nuo kitų, stiprios moralinės vertybės, moralus elgesys, savojo "aš" išsaugojimas, neigiamų nuostatų ignoravimas. Asmens vidinė stiprybė, taip pat neigiamų nuostatu ignoravimas traktuojami kaip specifiniai, neįgaliųjų klasės nariams būdingi orumo sampratos elementai. Su neįgalių asmenų orumo išsaugojimu susiję veiksniai yra įvairūs. Sutelktos grupės dalyviai linkę išskirti veiksnius, susijusius su neįgalaus asmens vertės stiprinimu. Neįgalaus asmens orumą palaikantys esminiai veiksniai gali būti įvardyti kaip optimistinė ateities vizija; (ne)prieinama infrastruktūra. Infrastruktūros (ne)prieinamumas vertinamas nevienareikšmiškai: jis traktuojamas kaip alternatyvi socialinių kontaktų užmezgimo forma, probleminę situaciją paverčianti naudinga ir stiprinanti neįgalaus asmens orumą tačiau taip pat ir kaip turinti neigiamą poveikį neįgalaus asmens orumui ir gyvenimo kokybei. Gebėjimų oponuoti priešingai nuomonei formavimas laikomas ypatingu veiksniu, stiprinančiu neįgalių asmenų orumą ir atskleidžiančiu jų nepasitenkinimą vyraujančiomis nuostatomis, bei jų dialogiškumo kompetencijų stoką. [Iš leidinio]

ENDisabled people perceive dignity as multiple construct that consists of psychological, ethical and law categories. The participants of the focus group singled out the following structural components of dignity: self-strength of a person, positive self-evaluation, self-esteem, free choice of a person and independence from others, high moral values, moral behaviour, preservation of personal "I" and disregard of negative attitudes. Self-strength of a person as well as disregard of negative attitudes are treated as specific, characteristic to the disabled elements of conception of dignity. Attitudes that are related to preservation of the disabled people's dignity are multiple. The participants of focus group tend to single out factors that are related to improvement of the value of a disabled person. Key factors that support dignity of a disabled person can be named as optimistic future vision and (in)accessible infrastructure. It is challenging to treat (in)accessibility of infrastructure: it is treated as an alternative form of making social contacts that makes a problematic situation useful and improving a disabled person's dignity as well as having negative impact on the disabled person's dignity and quality of life. Formation of ability to oppose controversial opinion is treated as specific factor that develops the disabled people's dignity and reveals their discontent with prevalent attitudes, but it lacks dialogue competences. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20928
Updated:
2018-12-17 12:27:17
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: