Negalę turinčių asmenų subjektyvieji nedarbo faktoriai: darbo motyvacijos aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Negalę turinčių asmenų subjektyvieji nedarbo faktoriai: darbo motyvacijos aspektas
Alternative Title:
Subjective factors influencing the unemployment of the disabled: aspect to the motivation for work
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 2 (15), p. 135-146
Keywords:
LT
Nedarbas / Unemployment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos neįgaliųjų nedarbo problemos, mėginama pagrįsti, kokie reikšmingi subjektyvieji faktoriai – pačių neįgaliųjų kompetencijos, asmenybės savybės, kryptingumas – jų įsidarbinimo ir darbo vietos išsaugojimo procese, nors šie faktoriai tiek specialistų, tiek ir pačių neįgaliųjų nėra pakankamai įvertinti. Teoriniu ir empiriniu aspektais nagrinėjami neįgaliųjų darbo motyvacijos ypatumai: darbo motyvacijos turinys, lygis, pastangų, ieškant darbo, pobūdis bei kliūtys, iškylančios darbo paieškos procese. Tyrimo rezultatai parodė, kad neįgaliųjų poreikis dirbti labiausiai susijęs su materialiniu apsirūpinimu, tačiau jie deda nevienodas pastangas, siekdami įsidarbinti. Paaiškėjo, jog net ir dėdami pastangas, neįgalieji neretai nepasiekia norimo tikslo, ir tai mažina darbo motyvaciją. Neįgaliųjų įvardytos kliūtys, mėginant įsidarbinti, dažniausiai nukreiptos į išorę, eksternalizuotos, nekontroliuojamos, nesusietos su jų pačių asmenybe, kompetencijomis, todėl jiems subjektyviai atrodo, jog niekas nuo jų nepriklauso ir situacijos pakeisti neįmanoma. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neįgaliųjų nedarbo faktoriai; Darbo motyvacija; Pastangų ir rezultatų santykis; Eksternalizuotos-internalizuotos kliūtys.

ENThe article analyses the issues of the unemployment of the disabled, tries to substantiate significant subjective factors – the competence, personal qualities and purposefulness of the disabled – behind the process of their placement and retaining of the jobs, although these factors are insufficiently assessed either by the specialists or the disabled. The article deals with the peculiarities of the motivation of the disabled for the employment from the theoretical and empirical point of view: content and level of motivation for the employment, nature of efforts and obstacles encountered in the process of looking for work. The findings of the analysis showed that the need of the disabled for work is mostly related with material provision; however, they spare unequal effort in seeking for work. It emerged that the disabled often fail to achieve the desirable goal even where they put effort and this diminishes their motivation for work. The obstacles to placement identified by the disabled are most often external, externalised, uncontrolled and unrelated with their own personality and competencies, therefore, they subjectively think that they are unable to change or influence the situation.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4926
Updated:
2018-12-17 11:46:50
Metrics:
Views: 69    Downloads: 25
Export: