Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų, baigusių profesinio rengimo įstaigas, profesinės adaptacijos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų, baigusių profesinio rengimo įstaigas, profesinės adaptacijos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of psychosocial and vocational adaptation of mild mentally retarded postgraduates of vocational training institutions
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 88, p. 57-62
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Karjera / Career; Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTTyrimu buvo siekiama rasti mokslinį atsakymą į konkrečius klausimus: a) kokia yra Lietuvos nežymiai sutrikusio intelekto (NSI) asmenų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos struktūra ir kiek ji yra efektyvi? b) kokie yra profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveikos teleologiniai ypatumai? Ar apskritai verta rengti NSI asmenis profesijai? c) kokiais būdais ir metodais galėtume optimizuoti NSI asmenų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveiką? d) kokiomis sąlygomis NSI asmuo patiria sėkmę, o kokiomis - nesėkmę? Atsakymų į šiuos klausimus paieška ir apibūdina atlikto tyrimo tikslą. Šioje kontroversiškoje situacijoje NSI asmenų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveikos ypatumai iš esmės yra mokslinio tyrimo, pristatomo šiame straipsnyje, objektas. Tyrimo rezultatai įrodė, kad NSI asmenų dalyvavimo darbo rinkoje plėtotė įmanoma tik užtikrinant interaktyvų ryšį tarp profesinio rengimo ir darbo rinkos. Tyrimas atskleidė, kad rezultatyviai neįgalių jaunuolių adaptacijai kliudo nepakankamas profesinis ir socialinis neįgalaus asmens pasirengimas, neefektyvi socialinė parama įsidarbinimo situacijoje, paramos profesinės adaptacijos laikotarpiu nebuvimas bei abejinga psichosocialinė aplinka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nežymiai sutrikęs intelektas; Profesinė adaptacija; Socialinė parama; Integracija; Profesinė karjera; Mild mental retardation; Vocational adaptation; Social support; Integration; Vocational career.

ENIn the article "The Peculiarities of Psychosocial and Vocational Adaptation of Mild Mentally Retarded Postgraduates of Vocational Training Institutions" the data of the research have been analyzed. 405 persons have been interviewed. The respondents who had someone to help them (relatives, pedagogues, social service professionals) were the most successful in finding the job. From the aspect of the difficulties in the first year of the employment it has been estimated that the young people had not been prepared enough for vocational activity both from the viewpoint of vocational skills and general skills. From the aspect of vocational career during the research both successful vocational adaptation and various difficulties have manifested themselves and they have been thoroughly analyzed. The analysis of the research results have highlighted the unemployment prevention strategy of mild mentally retarded persons: obtaining the profession that meets the needs of labour market and a person, state support for the employer who has employed a disabled person and for a disabled person himself/herself appointing him / her an employment agent (it might also be an exceptional support from a professional of the labour exchange office). These ways are realistic evaluating limited resources of the state and the possibilities of social support, too. Social support should turn to social assistance, in case of the present research, to the assistance anchoring in the labour market. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17456
Updated:
2018-12-17 12:04:06
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: