Psichikos negalės vaizdinio visuomenėje ypatumai : darbinių gebėjimų aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichikos negalės vaizdinio visuomenėje ypatumai: darbinių gebėjimų aspektas
Alternative Title:
Construct of mental disability and societal attitudes on their the work abilities
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 30, p. 112-119
Summary / Abstract:

LTPsichikos negalę turinčių suaugusiųjų darbiniai gebėjimai yra dažnas diskusijų objektas. Konkurencingumo darbo rinkoje sąlygomis psichikos negalę turinčių žmonių darbinių įgūdžių realizavimas ir palaikymas dažnai priklauso ne tik nuo neįgaliųjų, bet ir nuo visuomenės, į kurią jie integruojami per darbo santykius. Amžiaus ir lyties aspektais nagrinėjamas visuomenės požiūris į ligos priežastį, ypatumus. Nustatyta, kad visuomenei ligi šiol būdinga mitais grindžiama psichikos sutrikimo fenomeno samprata, ji geriau informuota apie sunkias šio sutrikimo formas, susidaryti stereotipai taikomi ir kitiems psichikos sutrikimams. Taip pat nustatyta, kad visuomenė, vertindama neįgaliųjų darbinius gebėjimus, pritaria jų integracijai į darbo rinką. [Iš leidinio]

ENWorking abilities of mentally disabled adults are very often subject for discussions. Implementation of mentally disabled adults’ working abilities and their maintenance under conditions of competition within labour market in most cases depend both upon the disabled themselves and society, into which they are integrated by means of labour relations. This is also the sphere of educational activities, where the vision of disabled employee is still dependable upon social stereotypes. Society’s attitudes towards reasons of disease and treating peculiarities are analyzed from the aspect of age and sex. It was identified that myth based understanding of mental trouble phenomenon is still typical within society. It is better informed about complicated forms of these troubles, hereby these attitudes are extrapolated for the entire spread of mental troubles. It was also identified that society, while evaluating working abilities of disabled people, accepts the idea of their integration into labour market, though, it is evident that significant in that sense is the character of job, but not the fact of ability or disability itself. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3712
Updated:
2018-12-17 11:37:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 7
Export: