Social risk group children education peculiarities : teachers and students attitude

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social risk group children education peculiarities: teachers and students attitude
Keywords:
LT
socialinės rizikos grupės vaikai; pradinė mokykla; edukacinės ypatybės.
EN
social risk group children; primary school; education peculiarities..
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu daugėja rizikos grupės vaikų, kurie nenori lankyti mokyklos, stokoja mokymosi motyvacijos, nepasitiki savo jėgomis, menkai save vertina, negalvoja apie savo ateitį. Atsižvelgiant į vykstančius socialinius pokyčius visuomenėje, straipsnyje analizuojami socialinės rizikos grupės vaikų ugdymo ypatumai pradinėje mokykloje. Pabrėžiama ugdymo proceso kokybė, pedagogo profesinių kompetencijų svarba atskleidžiant vaiko įgimtus gabumus bei individualumą. Nagrinėjant rizikos grupės vaikų ugdymo pradinėje mokykloje ypatumus, atliktas empirinis tyrimas, kuriame dalyvavo 118 pradinės mokyklos mokytojų, 253 pradinės mokyklos mokiniai ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai. Tyrimo rezultatų analizė leidžia teigti, kad siekiant rizikos grupės vaikų socialinės integracijos svarbų vaidmenį atlieka ugdymas šeimoje ir mokykloje. Pradinė mokykla jungia ikimokyklinį ir pagrindinį ugdymą, čia sukuriami socialinės integracijos pagrindai. Pedagogas yra labai reikšmingas asmuo ugdant rizikos grupės vaikus. Būtina užtikrinti sėkmingą ir nuoseklų tokių vaikų ugdymą, išlaikyti artimus ryšius su institucijomis, padedančioms rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms. Tyrimo rezultatai atskleidė rizikos grupės vaikų problemas mokykloje: mokymosi ir bendravimo sunkumus, mokymosi motyvacijos trūkumą, neadekvatų socialinį elgesį, palaikymo šeimoje trūkumą, nepriežiūrą, skurdą ir kt. Visos šios problemos apsunkina rizikos grupės vaikų socialinę integraciją ir asmenybės raidą.

ENIn this article there are reviewed the educational peculiarities of the social risk group children, in the conditions of the social changes, at Primary school. There are accented the quality of the education process, the importance of the pedagogues professional competency in accordance with the child's natural abilities and with the disclosure of child's individuality and universal person education, in this text. The article analyses the research information, witch discloses the peculiarities and problems of the risk group children education in the practise of Primary schools. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18537
Updated:
2018-12-17 12:06:03
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: