Edukacinių novacijų diegimo ypatumai Lietuvos švietimo sistemos modernizavimo kontekste : metodologiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacinių novacijų diegimo ypatumai Lietuvos švietimo sistemos modernizavimo kontekste: metodologiniai aspektai
Alternative Title:
Peculiarities of educational innovation implementation in the context of the modernisation of Lithuanian educational system: methodological aspects
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2000, Nr. 3 (24), p. 97-111
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukacinės inovacijos; Inovacijos; Lietuvos švietimas; Lietuvos švietimo sistema; Metodas; Metodologinis aspektas; Modernizavimas; Ugdymo novacijos; Švietimas; Education; Educational Innovation; Innovations; Lithuania; Lithuanian educational system; Method; Methodological aspects; Modernisation; Modernization.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Metodas; Metodologinis aspektas; Modernizavimas; Ugdymas / Education.
EN
Lithuanian educational system; Method; Methodological aspects; Modernisation; Modernization.
Summary / Abstract:

LTLietuvai atgavus Nepriklausomybę ir pradėjus reformuoti bei modernizuoti šalies švietimo sistemą, įvairiose švietimo institucijose diegiama gausybė edukacinių novacijų – sukurtų Lietuvos edukologijos mokslininkų ir pedagogų praktikų bei patekusių iš kitų šalių, t. y. išorinės novacijos. Šie procesai reikalauja ypatingo edukologijos mokslininkų dėmesio, nes ugdymas realizuojamas labai įvairiose kultūrose, todėl ir edukacinė mintis įvairuoja; ta pati idėja skirtingose kultūrose įgyja kitokią raišką. Straipsnyje analizuojami Lietuvos švietimo institucijose diegiamų edukacinių novacijų, inicijuotų ir patenkančių iš užsienio šalių per įvairius tarptautinius projektus, programas bei kitais būdais, metodologiniai aspektai. Akcentuojamos edukacinių novacijų diegimo strategijos, diegiamų novacijų tipai, jų objektai, diegimo lygis ir pobūdis. Straipsnyje pristatomų atvejų analizė pagal išskirtus kriterijus buvo atlikta nagrinėjant M. Montessori metodo, Egmonto projekto, „Junior Achievement“ programos, Šiaurės ir Baltijos šalių projekto „Ugdymo turinio ir pedagogų profesinės kultūros plėtotės“ diegimą Lietuvos švietimo institucijose švietimo sistemos modernizavimo ir demokratizavimo kontekste. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiami teoriniai tyrimo pagrindai: analizuojama edukacinės novacijos samprata, edukacinių novacijų tipai, objektai, poveikio lygiai. Antrojoje dalyje pristatomas atliekamo tyrimo organizavimas ir metodika. Trečiojoje – pateikiami atlikto tyrimo rezultatai.

ENSince Lithuania regained its Independence and reforms and modernisation of the country’s education system began, various educational institutions have introduced numerous educational novations – those created by educational scientists and educators of Lithuania and those coming from other countries, i.e. external novations. These processes require special attention of educational scientists, as education is implemented in considerably different cultures; therefore an educational idea varies; the same idea assumes a different expression in different cultures. The article analyses methodological aspects of educational novations introduced by Lithuanian educational institutions, which are initiated by and come from foreign countries through various international projects, programmes and otherwise. The article highlights strategies for introducing educational novations, types of novations introduced, their objects, introduction level and nature. The study of cases presented in the article has been conducted according to the specified criteria by examining the introduction of M. Montessori method, Egmont’s project, the Junior Achievement Programme and the project of Nordic and Baltic countries “Developments of Education Content and Professional Culture of Educators” in Lithuanian educational institutions in the context of modernisation and democratisation of the education system. Part one of the article sets out theoretical grounds for the study: it analyses the conception of educational novation, types, objects and impact levels of educational novations. Part two describes the organisation and methods of the study. Part three presents the results of the study.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29214
Updated:
2018-12-17 10:44:57
Metrics:
Views: 52    Downloads: 20
Export: