Ugdymo tyrimų sociokultūrinių ir metodologinių pradų vienovė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo tyrimų sociokultūrinių ir metodologinių pradų vienovė: disertacija
Alternative Title:
The Unity of socio-cultural and methodological origins in education research
Publication Data:
Šiauliai, 2000.
Pages:
121 p
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2000. Bibliografija išnašose.
Other Editions:
Habil darbo santrauka: Interdependence of socio-cultural and epistemological dimensions in educational research Šiauliai [i.e. Kaunas] : Technologija, 2000 38 p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTUgdymo mokslų metodologijos klausimų nagrinėjimas yra aktualus plačiąja socialine – kultūrine prasme ir siaurąja mokslo vadybos bei tyrimų praktikos efektyvinimo prasme. Šiame habilitaciniame darbe apibendrinamų tyrimų bendras tikslas – parodyti, jog sociokultūriniai veiksniai (visuomenėje dominuojanti pasaulėžiūra, filosofinės, ideologinės orientacijos ir kt.) suformuoja savitą moksliškumo sampratos modelį, veikia „vidinę“ ugdymo mokslo loginę organizaciją, o, savo ruožtu, šio poveikio mechanizmų atskleidimas atveria galimybę aktualizuoti bei stiprinti pagrindines ugdymo tyrimų metodologijos funkcijas. Darbe kritiškai išnagrinėta klasikinė ir modernioji mokslo bei socialinės filosofijos literatūra, mokslo logikos, mokslo istorijos, mokslotyros ir mokslo sociologijos šaltiniai, taip pat atskirų socialinių mokslų šakų šaltiniai metodologijos ir tyrimų technikos klausimais. Remiantis šiuolaikinėmis epistemiologinėmis sampratomis, siekiama išryškinti ugdymo tyrimų metodologinį savitumą. Palyginta ugdymo tyrimo praktika ir moksliškumo sampratos modeliai, susiformavę Vakaruose ir buvusioje SSRS, remiantis J. Piaget ir L. Vygotskio darbų analize. Taip pat suformuluotos konkrečios ugdymo tyrimų metodologinio optimizavimo bei efektyvinimo kryptys.

ENExamination of methodologies employed by educational sciences is relevant in the widest social-cultural sense and in the narrow sense of scientific management and effectiveness of trial practice. The overall goal of research efforts summarized in this habilitation work is to demonstrate that socio-cultural factors (worldview prevalent in the society, philosophical, ideological orientations and so on) formulate a certain model of concept of the scientific, influences „internal“ logical organization of educational sciences, and, in its turn, ability to identify this mechanism of influence opens up an opportunity to make functions of educational research methodology relevant and reinforce them. The work critically examines classical and modern literature on science and social philosophy, scientific logic, scientific history, scientific studies and sociology of science sources, also, sources of individual social science branches on methodology and research technique issues. On the basis of contemporary epistemological concepts, the author seeks to distinguish unique methodology for educational sciences. The author compares the practice of educational research and the models of the concept of the scientific that emerged in the West and ex-USSR countries on the basis of analysis of J. Piaget and L. Vygotskis’ works. Also, the article presents specific directions of methodological optimization and increased effectiveness of educational research.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10764
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 30
Export: