XXI a. iššūkiai Lietuvos mokytojui. Esė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
XXI a. iššūkiai Lietuvos mokytojui. Esė
Alternative Title:
XXI century challenges for Lithuanian teachers. Essay
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2006, Nr. 6, p. 10-28
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Humanistinė edukacinė paradigma; Integracija; Iššūkiai Lietuvos mokytojui; Kultūriniai antropologiniai pokyčiai; Mokytojai; Mokykla; Mokytojas; Profsąjungos; Socialiniai struktūriniai pokyčiai; Socializacija; Ugdymas; Vertybių krizė; XXI amžiaus iššūkiai; Žiniasklaida; Challenges for Lithuanian teathers; Cultural antropological changes; Education; Humanistic education paradigm; Integration; Lithuanian teacher; Media; School; Social changes; Socialization; Teacher; Trade union; Value crisis; XXI century challenges.
Keywords:
LT
Humanistinė edukacinė paradigma; Integracija / Integration; Kultūriniai antropologiniai pokyčiai; Medijos / Media; Pedagogai / Pedagogues; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Profsąjungos; Socialiniai struktūriniai pokyčiai; Socializacija / Socialization; Ugdymas / Education; XXI amžiaus iššūkiai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma apibūdinti pagrindines problemas, su kuriomis jau tenka (ir ateityje, tikėtina, dar aštriau teks) susidurti Lietuvos mokytojui. Sąmoningai yra išryškinami ne šalies švietimo pasiekimai, kurių tikrai yra, bet iššūkiai, problemos, rizikos. Esė žanras pasirinktas todėl, kad jis įgalina atitinkamas idėjas pateikti skaitytojui koncentruotai ir vaizdingai. Dėstomos idėjos apibendrinta refleksija kiekybinių ir kokybinių švietimo tyrimų, kuriuos autorius ir jo mokslinė komanda (žr. literatūros išnašas tekste), atliko šalyje per pastaruosius 10 metų. Esė žanras įgalino drąsiau akcentuoti vertybines ir pilietines pozicijas, kai tuo tarpu tipiniame moksliniame pranešime reikėtų griežčiau laikytis vertybinio neutralumo. Straipsnyje išplėtotos kelios pagrindinės siužetinės linijos apie jaunimo socializaciją ir aplinkybes, kuriose šiandien tenka veikti mokytojui. Nagrinėjama: 1) besikeičiančios makrolygmens sąlygos: kultūriniai antropologiniai pokyčiai, tradicinių socializacijos instancijų griūtis, vertybių krizė; 2) iš dalies nepalankūs ugdytinių kontingento socialiniai struktūriniai pokyčiai; 3) dilemos ir rizikos, kurios kyla dėl netobulos pedagogų rengimo sistemos; 4) kai kurių pedagogų bendruomenės pažiūrų konservatyvumas, latentinės autoritarizmo apraiškos ir iš to išplaukianti būtinybė toliau plėtoti bei įtvirtinti humanistinę švietimo paradigmą. [Iš leidinio]

ENBasic problems a Lithuanian teacher encounters nowdays (and very likely this encounter will be sharper in the future) are described in the article. Purposefully not educational achievements in the state, though they really exist, are highlighted but challenges, problems and risks. The genre of an essay is chosen as it allows to present ideas in a concentrated and picturesque way. The stated ideas is a summarized reflection of qualitative and quantitative educational researches carried out by the author and his team (refer to literature reference) in the last ten years. The genre of an essay allows to emphasize a valuable and civic position more bravely, whereas in a typical scientific report it should be necessary to keep to valuable neutrality in a stricter way. Several basic topical issues of socialization of the young and circumstances under which a teacher has to perform today are highlighted in the article. Analyzed issues: 1) conditions of changes at macro level: cultural anthropological changes, collapse of traditional socialization institutions, value crisis; 2) partially unfavorable social structural changes of pupils' contingent; 3) dilemmas and risks arising due to imperfect system of teacher qualification; 4) conservatism of teacher community outlook, expressions of latent authoritarianism and necessity arising from this to develop and consolidate humanistic education paradigm. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32325
Updated:
2018-12-17 11:54:34
Metrics:
Views: 42    Downloads: 15
Export: