Socioedukacinio darbo su vaikais, turinčiais aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, ypatumai : diagnostinės-eksperimentinės studijos rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socioedukacinio darbo su vaikais, turinčiais aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, ypatumai: diagnostinės-eksperimentinės studijos rezultatai
Alternative Title:
Peculiarities of socio-educational work with ad/hd children: results of diagnostic-experimental study
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2007, t. 6, Nr. 1, p. 113-125
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health; Specialusis ugdymas / Special education; Tautosaka / Folklore; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (AD/HD) socioedukaciniu požiūriu. Pabrėžiama, jog su vaikais, turinčiais aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, pedagogai, socialiniai darbuotojai susiduria labai dažnai. Konstatuojama, jog nėra parengtų ir/arba adaptuotų tyrimų instrumentų, leidžiančių identifikuoti aktyvumo ir dėmesio sutrikimą socioedukaciniu aspektu bei fiksuoti kryptingus mokinių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, ugdymo(-si) pokyčius. Lietuvos švietimo kultūrinio konteksto sąlygomis nėra adaptuotų edukacinių priemonių (metodikų), padedančių kryptingai ugdyti pradinių klasių mokinių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, pažintinius gebėjimus bei socialinį elgesį. Sprendžiant šią problemą buvo siekiama numatyti, kokios organizacinės formos bei integralūs ugdymo metodai, taikomi racionaliomis organizacinėmis sąnaudomis, veiksmingi ugdant hiperaktyvių vaikų pažintinius gebėjimus ir socialinį elgesį. Diagnostinis tyrimas leido patvirtinti hipotezę, kad pradinių klasių mokiniai, turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, pagal kognityvines ir socialines savybes skiriasi nuo mišrios tokio pat amžiaus mokinių grupės. Eksperimentinis tyrimas leidžia patvirtinti hipotezę, jog kognityvinės elgesio pratybos ir pasakų metodai taikomi eksperimentinio ugdymo sąlygomis vienalytėje pradinių klasių hiperaktyvių mokinių grupėje leidžia pasiekti pozityvių kognityvinių ir socialinio elgesio pokyčių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas; Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (hiperaktyvumas, angl. AD/HD); Eksperimentinis ugdymas; Kognityvinė elgesio korekcija; Kognityvinė elgesio korekcija (pratybos); Pasakų metodai; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Attention Deficit Hyperactivity Disorder (AD/HD); Cognitive behavioural training; Cognitive behavioural training, fai; Experimental nurture; Fairy-tales; Ry-tales.

ENThe article analyses attention deficit hiperactivity disorder (AD/HD) from the socio-educational viewpoint. It is pointed out that teachers, social workers very often meet children with AD/HD. It is states that there are no created and/or adapted research instruments allowing to identify AD/HD from socio-educational viewpoint and to record children with AD/HD purposeful educational alterations. In the context of Lithuanian educational conditions there are no adapted educational means (techniques) that could help develop primary school children with AD/HD cognitive abilities and social behaviour. In the context of such problem the author tried to project what organisational forms and integral educational methods are effective in developing children with AD/HD cognitive abilities and social behaviour. Diagnostic research confirmed the hypothesis that primary school children with AD/HD differ from mixed primary school children group according to cognitive and social characteristics. Experimental research proved the hyphothesis that cognitive behaviour training and story telling methods applie in experimental education conditions in primary school children with AD/HD group, resulted in positive cognitive and social behaviour alterations. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33858
Updated:
2018-12-17 12:07:59
Metrics:
Views: 38    Downloads: 11
Export: