Усходні накірунак дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Усходні накірунак дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст
Publication Data:
Мінск : Права і эканоміка, 2010.
Pages:
125 p
Series:
Гуманітарныя навукі
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Уводзіны — Прававыя падставы дыпламатычнай дзейнасці ВКЛ пасля падпісання Люблiнскай уніі — Дыпламатычныя адносіны з Маскоўскай дзяржавай у 1569-1586 гг. — Адносіны ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай у апошнія гады праўлення Жыгімонта II Аўгуста і першага «бескаралеўя» (1569-1573 гг.) — Пазіцыя Княства падчас другога «бескаралеўя» (1574-1576 гг.) — Адносіны ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай у час праўлення С. Баторыя (1576-1586 гг.) — Федэратыўныя праекты ВКЛ у 1586-1600 гг. — Адносіны з Маскоўскай дзяржавай у перыяд трэцяга «бескаралеўя» (1586-1587 гг.) — Федэратыўныя праекты ВКЛ аб аб'яднанні Рэчы Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы ў 1587-1600 гг. — Заключэнне — Спіс выкарыстаных крынiц i лiтаратуры — Дадаткi.
Keywords:
LT
Bekaralmetis; Diplomatija; Diplomatiniai ryšiai; Federaciniai projektai; LDK; Liublino unija; Maskvos valstybė; Pasiuntinių tarnyba; Pasiuntinybė; Rytų kryptis; Santykiai su Maskva; Tarptautiniai ryšiai tarp LDK ir Maskvos.
EN
Diplomacy; Diplomatic contacts; East direction; Grand Courier Service; History of GDL; International Relations between GDL and Moscowia; Interregnum; Legation; Muskovy; Relations with Moscow; The Grand Duchy of Lithuania; The Lublin Union; The federal projects.
Summary / Abstract:

LTVienas pirmųjų Baltarusijos istoriografijoje darbų, skirtų LDK diplomatinių tarnybų veiklai po Liublino unijos. Monografijoje analizuojami teisiniai diplomatinės veiklos aspektai, LDK diplomatijos suaktyvėjimas per tris Lenkijos ir Lietuvos valstybės bekaralmečius, aptariami LDK projektai ATR ir Maskvos kunigaikštystės jungimosi atveju (XVI a.) Apskritai ATR tarp LDK ir Karūnos diplomatinių tarnybų kompetencijos buvo gana aiškios ribos. Dar XVI a. pr. Lenkija dalį reikalų perdavė LDK kanceliarijai. Antra vertus, LDK atsisakė veiklos Vakaruose. Po Liublino unijos 1569 m. LDK rūpinosi santykiais su Maskva ir, iš dalies, su Livonija. Karūna perėmė santykius su Europos valstybėmis, Turkija, Krymo chanatu, Persija ir Vatikanu. Pasidalijimas turėjo taupyti ATR lėšas pasiuntinybėms. Teisės požiūriu šis pasiskirstymas nereguliuotas, apie tai tyli ir Lietuvos 1529, 1566 ir 1588 m. statutai. Po Liublino unijos LDK diplomatija įgavo naują pobūdį. Tam turėjo reikšmės atskirų didikų pastangos kunigaikštystės įstaigas panaudoti savo interesams tenkinti. LDK diplomatinė veikla reguliuota ATR seimų nutarimais, karaliaus privilegijomis, LDK seimo ir net apskričių seimelių nutarimais. Kalbant formaliai, ATR sutartys su kitomis valstybėmis galėjo įsigalioti tik bendru Lenkijos ir Lietuvos sutarimu. Faktiškai ATR valstybinės įstaigos ir kanceliarijos tarptautinėje arenoje vykdė toli gražu ne suderintą politiką. LDK diplomatija itin aktyvi 1569-1600, 1572-1573, 1574-1576, 1586-1587 metais. Taip pat svarstant federacinius projektus 1590, 1598 ir 1600 m.

ENThis is some of the first works in historiography of Belarus, dedicated to the activity of the diplomatic services of Grand Duchy of Lithuania (LDK) after the union of Lublin. It deals with legal aspects of diplomatic activity, advanced diplomatic activities of LDK during the three periods where the Polish and Lithuanian State had no king and discusses projects of LDK in the event of merger of the Polish–Lithuanian Commonwealth (PLC) and the Duchy of Moscow (16th century). In general in PLC, there was clear distinction in competencies of diplomatic services of LDK and the Crown. Even in the early 16th century, Poland assigned part of affairs to the chancery of LDK. LDK however discontinued activities in the West. After the union of Lublin of 1569, LDK took interest in relations with Moscow and in part with Livonia. The Crown took over relations with the European States, Turkey, Crimea, Persia and the Vatican. The separation was intended to save funds of the PLC for representative offices. In legal terms, the distribution is not clear, also overlooked in the Lithuanian Statutes of 1529, 1566 and 1588. Diplomacy of LDK gained new quality after the Union of Lublin. This had to do with effort by individual noblemen to use institutions of the Duchy for their own benefit. The diplomatic activity of LDK was governed by resolutions of parliaments of PLC, royal privileges, and resolutions of LDK parliament and even county-level parliaments. In formal terms PLC treaties with foreign countries required consensus of Poland and Lithuania. PLC public institutions and chanceries pursued different international policy. LDK diplomacy was most active in 1569-1600, 1572-1573, 1574-1576, 1586-1587 as well as during deliberation on federal drafts of 1590, 1598 and 1600.

ISBN:
9789854428758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31524
Updated:
2021-02-10 21:31:22
Metrics:
Views: 73
Export: