Teisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose
Alternative Title:
  • Legal interpretation as the recognition of the law in the texts of laws
  • Legal interpretation as identification of law in the texts of statutes
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 8 (86), p. 7-17
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas teisės normų aiškinimas kaip teismų teisėkūros idėjinis, loginis pagrindas. Objektyvaus norminio teksto aiškinimo galimybės pirmiausia siejamos su nepozityvistine teisės samprata, kuri kartu laikoma ir teisininkų tarpusavio susikalbėjimo, aiškinant teisinius aktus, pagrindu. Pats teisinis aiškinimas apibrėžiamas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose. Teisinėje valstybėje faktiškai taikomi ne įstatymai, o teisė, turinti įstatymų išraišką. Tuo grindžiamas norminių tekstų loginės prasmės prioritetas. Teisinio personalizmo požiūriu kritiškai vertinami kai kurie Lietuvos teisminio aiškinimo praktikos atvejai, priskiriantys teisei ne tik teisingumą, bet ir gailestingumą, Konstitucinio Teismo bandymas aiškinimu sukurti konstitucinę sankciją, suspenduojančią apkaltos būdu nušalinto nuo pareigų asmens dalinį politinį teisnumą iki gyvos galvos, sankcijos taikymas jos sukūrimo metu, valstybės atsakomybė už antikonstituciniu įstatymu padarytą žalą piliečių teisėms siejama su tuo, kaip suprantama teisinio aiškinimo kompetencija: aiškinimu teisės norma interpretuojamame tekste atrandama arba naujai sukuriama. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisinis aiškinimas; Objektyvus teisės normų aiškinimas; Teisės samprata; Legal interpretation; Objective interpretation of legal norms; Conception of law.

ENThe article discusses the interpretation of legal norms as an ideational and logical foundation of law-making process of courts. The possibility of objective interpretation of a normative text is primarily related to the non-positivist notion of law, which is also considered to be the basis for communication among the lawyers regarding the interpretation of legal documents. The legal interpretation itself is defined as the recognition of law in the texts of laws. In constitutional states, it is basically not the laws that apply but the law expressed by means of laws. This is the reason for the priority of the logical meaning of normative texts. In terms of legal personalisation, the article criticises some cases in the Lithuanian practice of legal interpretation that view not only justice but also mercy as part of the law. The article views the Constitutional Court’s attempt to create by means of interpretation a constitutional sanction that leads to a life-long partial suspension of the political capacity of an impeached person, the application of the sanction at the time of its creation, and state responsibility for damage to citizens resulting from an unconstitutional law as the result of the understanding of legal interpretation powers: an interpretation may either discover or newly create a legal norm in the texts interpreted.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6694
Updated:
2018-12-17 11:49:28
Metrics:
Views: 42    Downloads: 7
Export: