Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradigma

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besikeičianti konstitucinės teisės paradigma
Alternative Title:
Constitutional interpretation, sources of constitutional law, and the changing paradigm of constitutional law
In the Journal:
Teisės problemos. 2003, Nr. 3 (41), p. 8-32
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės mokslas / Legal science; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTPrieš dešimt metų savo veiklą pradėjęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas įtvirtino tokią nacionalinės teisės sistemos vertikalios stratifikacijos sampratą, kurioje aiškiai atskiriami konstitucinės ir ordinarinės (pirmiausia statutinės) teisės lygmenys. Antroji visais atžvilgiais subordinuota pirmajai: bet kuris ordinarinės teisės aktas gali būti kontroliuojamas jo atitikties Konstitucijai požiūriu. Straipsnyje analizuojamas Konstitucinio Teismo jurisprudencijos poveikis Lietuvos teisės sistemai, ypač — nacionalinės konstitucinės teisės paradigmos transformacijai. Atskleidžiama, kad Konstitucinio Teismo veikla tiriant teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir aiškinant Konstituciją paskatino naujos konstitucinės teisės paradigmos iškilimą. Esminiai bruožai, skiriantys ją nuo ankstesnės paradigmos, yra: (i) Konstitucinio Teismo aktų pakylėjimas į konstitucinės teisės šaltinių lygmenį; (ii) pašalinimas iš konstitucinės teisės šaltinių sistemos visų kitų aktų, išskyrus konstitucinį dokumentą (Konstituciją „siaurąja prasme") ir Konstitucinio Teismo aktus; (iii) oficialus gyvosios Konstitucijos idėjos įtvirtinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucijos aiškinimas; Konstitucinė jurisprudencija; LR Konstitucija; Lietuvos Konstitucinis Teismas; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Teisės šaltiniai; Constitution of Lithuania; Constitution of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Constitutional Court, Constitutional Interpretation; Constitutional jurisprudence; Interpretation of Constitution; Sources of Law.

ENThe Constitutional Court of the Republic of Lithuania established a decade ago has consolidated such a concept of vertical stratificaion of the national legal system in which the levels of constitutional and ordinary (statutory, in the first place) law are clearly divided. The latter is in every aspect subordinated to the former: any act of ordinary law may be subject to control from the point of view of its constitutionality. The article deals with the impact of the jurisprudence of the Constitutional Court on the Lithuanian legal system, especially on the transformation of the national constitutional law. It is shown that the activities of the Constitutional Court in examining the constitutionality of legal acts and in interpreting the Constitution have stimulated the emergence of the new paradigm of constitutional law. The basic features distingusishing it from the earlier paradigm are: (i) elevation of the acts of the Constitutional Court in their status to the level of the sources of constitutional law; (ii) exclusion from the system of the sources of constitutional law of all other legal acts except the constitutional document (the Constitution "in the narrow sense"); (iii) official affirmation of the concept of the living Constitution. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39358
Updated:
2014-01-13 20:37:04
Metrics:
Views: 159
Export: