Teisėjas kaip įstatymų leidėjo partneris, arba keli teoriniai požiūriai į teisėjo vaidmenį aiškinant teisę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisėjas kaip įstatymų leidėjo partneris, arba keli teoriniai požiūriai į teisėjo vaidmenį aiškinant teisę
Alternative Title:
Judges as partners of legislators or some theoretical aspects of the role of the judge in interpreting law
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2011, Nr. 10, p. 158-190
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Teisės mokslas / Legal science; Teisininkai / Legal profession.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami keli požiūriai į teisėjo ir teisės santykį, žvelgiant iš teisės atradimo/kūrimo perspektyvos: pozityvistinis teisėjo vaidmens aiškinant teisę modelis ir turiningasis (kūrybiškasis) teisės aiškinimas. Aptariami šių požiūrių bruožai, galimos problemos ir atskirų mokslininkų pozicijos. Atskleidžiama, kad tuo atveju, jei iš teisėjo reikalaujama priimti konkrečių faktinę situacijų ir bendruosius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkantį sprendimų, teisėjas neišvengiamai turi būti pripažįstamas įstatymų leidėjo partneriu, teisės ginamų vertybių saugotoju ir garantu, tam tikra apimtimi kūrybiškai prisidedančiu prie teisės turinio formulavimo. Dėl to priimtiniausias teisėjo vaidmens aiškinant teisę modelis yra teisėjo galios naudotis turininguoju teisės aiškinimu pripažinimas. Turiningasis teisės aiškinimo būdas, apimantis įvairias šio aiškinimo „atmainas“ (teisės aiškinime, remiantis teisės principais, teisės ginamomis vertybėmis, teisinio reguliavimo tikslais), suteikia galimybę įveikti pozityvistinio modelio nepakankamumą, kartu užtikrinant apibrėžtą ir prognozuojamą teisėjo atliekamo teisės aiškinimo rezultatą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pozityvistinis ir kūrybiškasis teisės modelis; Teisėjas; Teisėjo vaidmuo; Teisės aiškinimas; Teisės interpretacija; Function of the judge; Interpretation of law; Interpretation of the law; Judge; Pozitivistic and creative model; Role of Judge.

ENThe article deals with some possible approaches to the role of the judge in interpreting law. It is discussed, what are the main features, examples and problems of these approaches. The article offers conclusions, arguing that the positivistic model of the role of the judge in interpreting law, according to which judges are considered to be interpreters of law established exclusively by legislature, is insufficient in the activity of interpreting law performed by courts. This insufficiency is caused by the indeterminacy of rules of text interpretation, limitation of the establisher of legal text, imperfection of the legislature process, judges' obligation to take into account changing public relations as well as requirements to make a court decision, corresponding with justice, rationality, honesty and proportionality. Judges should be inevitably accepted as partners of legislators, protectors and guarantees of law-protected values, creatively attributing to the formulation of the law content to ascertain extent, so the most acceptable model of the role of the judge in interpreting law is the acceptance of judges' power to make use of thoughtful disquisition of legal text. Thoughtful disquisition of legal text, integrating different kinds of this interpretation (interpretation of law, based on principles of law, law-protected values and aims of legal regulation), provides a possibility of solving the insufficiency of the positivistic model of the role of the judge in interpreting law, herewith ensuring a definite and predictable result of judges' interpretation of law. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35587
Updated:
2022-10-19 10:33:48
Metrics:
Views: 68    Downloads: 13
Export: