Nuteistų nepilnamečių požiūris į resocializaciją Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pataisos namuose: kiekybinio tyrimo duomenų interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuteistų nepilnamečių požiūris į resocializaciją Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pataisos namuose: kiekybinio tyrimo duomenų interpretacija
Alternative Title:
Convicted juvenile approach to the resocialization in Kaunas juvenile detention facility/ juvenile home: interpretation of quantitative research data
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr.3 (48), p. 17-30
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas laisvės atėmimo bausmę atliekančių nepilnamečių požiūris į resocializaciją Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pataisos namuose. Straipsnis parengtas pataisos namuose atlikto empirinio tyrimo pagrindu. Nepilnamečių resocializacijos problemų sprendimas yra aktualus dėl augančio nepilnamečių nusikalstamumo. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pataisos namuose resocializaciją vykdoma įvairiais būdais. Čia vykdoma dvylika grupinio užimtumo programų. Straipsnyje konstatuojama, kad nuteisti nepilnamečiai nėra labai suinteresuoti jiems teikiama pataisos namų darbuotojų pagalba. Dauguma nuteistųjų suvokia jiems paskirtos bausmės tikslą, tačiau tik šiek tiek daugiau nei pusė jų pritaria taikomoms socialinės reabilitacijos priemonėms. [Iš leidinio]

ENThis article discusses resocialization of convicted juveniles serving the sentence of deprivation of freedom and its efficiency in Kaunas Juvenile Detention Facility/ Juvenile Home. The article is prepared on the basis of empiric research implemented in the Juvenile Home. Resolution of problems of juvenile resocialization is relevant due to growing juvenile delinquency. Kaunas Juvenile Detention Facility/ Juvenile Home - the house of correction resocialization of the various instruments. There are twelve group employment programs being implemented in Kaunas Juvenile Detention Facility/ Juvenile Home. The article certifies that convicted juveniles are not very interested in assistance rendered to them by employees of the Juvenile Home. Majority of the convicted are aware of the goal of sentences inflicted for them, however, only slightly more than half of them approve social rehabilitation means applied for them to change. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21180
Updated:
2018-12-17 12:27:58
Metrics:
Views: 18    Downloads: 9
Export: