Nepilnamečių smurtas Lietuvoje: raiška, priežastys ir prevencija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepilnamečių smurtas Lietuvoje: raiška, priežastys ir prevencija
Alternative Title:
Youth violence in Lithuania: expression, causes and prevention
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 27 (19), p. 108-117
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Nusikalstama veika / Offence; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos šiuo metu Lietuvoje ypač aktualios nepilnamečių smurtinės agresijos prieš asmenį sunkiausios apraiškos: tyčiniai nužudymai ir pasikėsinimai nužudyti, tyčiniai sunkūs kūno sužalojimai bei išžaginimai ir pasikėsinimai išžaginti, taip pat nepilnamečių smurtas, nukreiptas į save, t. y. savižudybės. Problema nagrinėjama kompleksiškai tiek kriminologiniu istoriniu požiūriu, tiek ir kriminologijos dalyko požiūriu. Taigi aptariamos nepilnamečių minėtų smurtinių nusikaltimų tendencijos Lietuvoje per sovietinį laikotarpį iki 1988 m., per atgimimo laikotarpį ir atgavus nepriklausomybę. Taip pat nagrinėjamos nepilnamečių smurto minėtų apraiškų priežastys bei pagrindinės jų prevencijos kryptys. Per sovietinį laikotarpį iki 1988 m. nepilnamečių smurtinis nusikalstamumas plito nesmarkiai. Bendro nusikalstamumo staigaus didėjimo metu nuo 1989 m. iki 1995–1996 m. ir vėliau, iki šių dienų, nepilnamečių padarytų ir užregistruotų tyčinių nužudymų ir pasikėsinimų nužudyti padaugėjo 4 kartus, o sunkių kūno sužalojimų – 1,5 karto. Išžaginimų ir pasikėsinimų išžaginti skaičius išliko stabilus. Savižudžių jaunuolių iki 20 metų skaičius 1989–1999 m. vidutiniškai du kartus viršija nužudytų šio amžiaus asmenų skaičių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinis aspektas; Jaunimo nusikalstamumas; Nepilnamečių smurtas; Smurtiniai nusikaltimai; Smurtinis nusikalstamumas; Historical aspect; Juvenile criminality; Lithuania; Violent crimes; Youth violence.

ENIn the article aggression and auto-aggression of juveniles are considered. The most serious criminal forms of aggression against the person are premeditated murders and attempts, intentional serious bodily injures and rapes and attempts. Criminal responsibility for these serious crimes starts already at 14 years age. Within the entire post-war period prior to 1988, juveniles committed on average five premeditated murders (including attempts) each year, intentional serious bodily injures - nine or eight and less and a quarter of the total number of registered rapes in Lithuania. In general, the violent crimes accounted for 1,5 percent of juvenile delinquency. Within the past decade, juveniles committed annually on average 21 premeditated murders (four times more than within the previous period); 14 intentional serious bodily injures (1,5 times more than within the previous period) and 26 rapes (that is approximately the same number or less than the average number within the previous period).Within the past eleven-year period (from 1989 till 1999) the number of these who committed suicide was more than double number of murdered children and juveniles under the age of 20 years. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34254
Updated:
2018-12-17 11:03:10
Metrics:
Views: 62    Downloads: 32
Export: