Resocialization barriers of juvenile delinquents

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Resocialization barriers of juvenile delinquents
Alternative Title:
Teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos trikdžiai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 1 (47), p. 41-53
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė; Nepilnamečiai; Nepilnamečiai; nusikalstamumas; Nusikalstamumas; Resocializacija; Resocializacijos procesas.
EN
Criminal law; Delinquency; Juvenile delinquent; Juventiles; Resocialisation process; Resocialization.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama šiuolaikinių visuomeninių permainų kontekste, ypač transformacijas patiriančiose šalyse, kylanti problema – nepilnamečių teisės pažeidėjų resocializacija. Straipsnyje vienas esminių klausimų – kokie veiksniai trikdo sėkmingą nepilnamečių resocializacijos procesą? Atsakymo į pastarąjį klausimą paieška ir sudaro šio straipsnio mokslinio problemiškumo pagrindą. Mokslinės problemos kontekste išryškėja tyrimo objektas – nepilnamečių resocializacijos trikdžiai. Tyrimo tikslas – pagrįsti ir atskleisti teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos trikdžius. Straipsnio konceptualų pagrindą sudaro šiuolaikinė humanistinė teorija, t. y. humanizmo modelis tampa teorine prielaida socialinės veiklos – resocializacijos proceso – organizavimui, bei rizikos veiksnių teorija, teigianti, kad, panaikinus ar sumažinus rizikos faktorius, galima tikėtis teigiamų pokyčių, t. y. sumažinus nepilnamečių resocializacijos procesą trikdančius veiksnius, galima tikėtis efektyvesnio rezultato. Straipsnį sudaro trys dalys: pirmoje analizuojama resocializacijos samprata; antroje pristatoma tyrimo metodologija; trečioje dalyje, remiantis kokybinės turinio analizės rezultatais, išryškinami nepilnamečių resocializacijos trikdžiai. Atlikus empirinį tyrimą, nusikaltusių nepilnamečių resocializacijos trikdžiai buvo nustatyti penkiuose lygmenyse: šeimos, asmenybiniame, švietimo organizacijos, visuomenės ir valstybės politikos.

ENThe article provides theoretical and empirical rationale to the problem of barriers of resocialization of juvenile delinquents in the context of social changes. It presents a complex concept of resocialization, which is analysed from semantic-conceptual methodological standpoint; it presents the results of qualitative content analysis – generalised barriers of resocialization the delinquents who performed violation of law and order. The barriers are reflected in different levels: family, personality, educational organisation, state policy. The article focuses on the following research question: 'What factors derange successful resocialization process of juveniles?' This question is analysed in the context of Lithuania. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39154
Updated:
2018-12-17 11:43:11
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: