Įkalinimas Lietuvoje : praktika ir prasmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įkalinimas Lietuvoje: praktika ir prasmė
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2007, Nr. 2 (20), p. 122-134
Keywords:
LT
įkalinimas; Resocializacija; Baudžiamoji politika.
EN
Imprisonment; Re-socialization; Criminal policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje baudžiamuoju politiniu ir tarptautiniu aspektu analizuojama įkalinimo praktika Lietuvoje, esminiai pokyčiai ir tendencijos. Kalinių skaičiumi Lietuva lenkia didžią ją dalį Europos valstybių, ir to priežastimi nėra išskirtinis užregistruotų nusikaltimų lygis. Aiškus resocializacijos tikslo laisvės atėmimo bausmei iškėlimas padėtų tinkamai sustyguoti visą įkalinimo sistemą, o vis dar tebevyraujanti asmens "pataisos" koncepcija atrodo nepagrįsta jokiais socialiniais, kriminologiniais ar teisiniais argumentais. [Iš leidinio]

ENThe article, in terms of the criminal political and international aspects, analyzes the practice of imprisonment in Lithuania, its essential changes and trends. In terms of the number of imprisoned persons Lithuania surpasses the majority of the European states, and the reason for that is not the exceptional level of registered crimes. Clear objective of re-socialization in regard to the imprisonment would help to string the entire imprisonment system in the appropriate way, since the existing conception of “correction” of a person seems not substantiated by any social, criminological or legal arguments.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12861
Updated:
2018-12-17 11:58:56
Metrics:
Views: 19    Downloads: 11
Export: