Baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas: disertacija
Alternative Title:
The Application of resocialization measures to minors, defined in the Criminal law
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
154, 56 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Panevėžys; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje išanalizuotas baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas ir pasiūlytos jo tobulinimo kryptys. Siekdama išanalizuoti dažniausiai nepilnamečiams taikomos laisvės atėmimo bausmės resocializacinio poveikio galimybes, autorė nagrinėjo, kaip susiklosto tolesnis jaunų žmonių likimas, atlikus laisvės atėmimo bausmę (išėjus į laisvę), kai ši bausmė pirmą kartą buvo paskirta nepilnametystės laikotarpiu, ir su kokiais šeimos aplinkos ar paties kaltininko bruožais šis likimas gali būti siejamas. Tyrimo metodika: 1) Nepilnamečių baudžiamųjų bylų analizė – išanalizuota 214 nepilnamečių baudžiamųjų bylų, kurių sprendimai priimti atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1990–1998 metais. Atlikdama šį tyrimą, autorė išanalizavo trijų Lietuvos apygardų teismų – Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ir šių miestų apylinkių teismų (Vilniaus miesto pirmojo ir antrojo apylinkių teismų) – nepilnamečių baudžiamąsias bylas, kurių sprendimai priimti 1995–1998 metais, nes 1995 metais įsigaliojo pagrindiniai Lietuvos Respublikos BK pakeitimai ir papildymai, priimti 1994 metais. Be to, išanalizuotos visos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nepilnamečių baudžiamosios bylos, kurių sprendimai priimti 1990–1994 metais. 2) Katamnezinio tyrimo metodas, kurio esmė – teisto asmens tolesnio likimo stebėjimas per daugelį metų (paprastai penkerius metus), ypač pakartotinio nusikalstamumo aspektu, tiriant baudžiamajame įstatyme numatytų resocializacijos priemonių efektyvumą. [Iš leidinio]

ENThe dissertation explores application of juvenile resocialization measures defined in criminal law and formulates ways of improving them. In analyzing resocialization effect opportunities of custody punishments most often applied in regard of juveniles, the author looked into how lives of young people develop further on, after release from custody, when such punishment is administered for the first time to juveniles who are minors, and examines what family circumstances or personal characteristics of a convicted juvenile are linked to these developments. Research methodology: 1) Analysis of juvenile criminal cases – the total of 214 juvenile cases – whose verdicts were passed after the restoration of Lithuania’s independence, in 1990–1998 – were analyzed. In carrying out this research, the author analyzed juvenile criminal cases from three Lithuanian county courts – Vilnius, Klaipeda, Panevėžys and district courts of county courts in these cities (Vilnius city first and second district courts) – whose verdicts were passed in 1995–1998, because in 1995, the main amendments and supplements of the Criminal Code (CC) of the Republic of Lithuania, passed in 1994, entered into force. Besides, all juvenile criminal cases from the Lithuania’s Supreme Court, whose verdicts were passed in 1990–1994, were analyzed. 2) Catamnestic research method, whose essence – observation of sentences person’s further life through the course of many years (usually five years), especially in the case of repeated crime, for researching effectiveness of resocialization measures defined in criminal law.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10475
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 90
Export: