Baudžiamosios justicijos poveikis nepilnamečio asmenybei (kardomojo kalinimo tyrimo pavyzdžiu) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamosios justicijos poveikis nepilnamečio asmenybei (kardomojo kalinimo tyrimo pavyzdžiu): disertacija
Alternative Title:
The Effect of penal justice on juvenile delinquents (examples from research into arrest)
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
179 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacinio darbo tikslas – ištirti ir įvertinti dabartinės baudžiamosios justicijos poveikį nepilnamečio asmenybei [...], ištirti poveikio asmenybei mechanizmus, jų veiksmingumą mūsų šalies sąlygomis, išaiškinti nepilnamečio teisės pažeidėjo asmenybę žalojančius baudžiamosios justicijos poveikio veiksnius ir ištirti veiksmingumo prielaidas bei pateikti siūlymus dėl nepilnamečių baudžiamosios justicijos tobulinimo. [...] Pirmajame skyriuje nagrinėjama baudžiamosios justicijos poveikio nepilnamečio asmenybei samprata, esmė, svarbiausi baudžiamosios justicijos poveikio šaltiniai ir vaidmuo formuojant įstatymo požiūriu reikiamus asmenybės bruožus bei šios justicijos poveikio nepilnamečio asmenybei veiksmingumo problemos. [...] Antrajame skyriuje apibūdinamas disertantės atliktas konkretus baudžiamosios justicijos poveikio nepilnamečio asmenybei kriminologinis tyrimas ir pateikiami jo rezultatai. [...] Trečiajame skyriuje apžvelgiamos pagrindinės nepilnamečių baudžiamosios justicijos ir ypač jos svarbiausio nepageidaujamo poveikio šaltinio – kardomojo kalinimo instituto – tobulinimo kryptys ir priemonės. [...] Disertacinis tyrimas parodė būtinumą nepilnamečių atžvilgiu išskirti jų asmenybės apsaugojimo tikslus – užtikrinti jų apsaugojimą nuo žalingo baudžiamosios justicijos poveikio psichinei sveikatai ir psichiniam vystymuisi. [...] Tyrimų analizė parodė, kad neturima pagrindo tikėti, kad baudžiamojo įstatymo sankcijos padaro reikiamą [..] auklėjamąjį – prevencinį poveikį nepilnamečiui ir gali suvaidinti ženklų vaidmenį taisant nepilnamečius. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] This dissertation aims to investigate and evaluate the influence of the current penal justice system on juvenile delinquents […], investigate the mechanisms of the effect on the individual and the effectiveness of these mechanisms on our country’s conditions, clarify what factors of measures of coercion adopted in the course of the penal justice process might have a negative impact on the personality of a juvenile delinquent and investigate the prerequisites of effectiveness, and provides suggestions for improving penal justice for juvenile delinquents. [...] The first chapter examines the influence of penal justice on minors, the most important origins of this and the role in forming those aspects of personality that are appropriate in the terms of justice and the influence on minors of the problems of this effectiveness. [...] The second chapter describes the author’s criminological research into the influence of penal justice on minors and provides the results obtained. [...] The third chapter provides an overview of the fundamentals of penal justice for minors, especially the directions and means for improving the most important undesirable sauces of influence – arrest. [...] The research demonstrates the need to apportion consideration to the aims of protecting minors, ensuring their protection from the harmful influence of penal justice on their psychological well being and development. […] The research analysis shows that there is no basis for believing that the sanctions imposed achieved the required educational aims, which are the preventative influence on the minor, and that they can signpost the way to correcting the minor’s behaviour.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10477
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 25
Export: