Vilento Lk 2,47: homografinė skirtis ar spaudos riktas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilento Lk 2,47: homografinė skirtis ar spaudos riktas?
Alternative Title:
Luke 2:47 by Vilentas: a homographic distinction or a typographical error?
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2013, t. 15, p. 87-112
Keywords:
LT
Baltramiejus Vilentas; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aiškinamasi, ar B. Vilento „klaũʃe“ rodo jo polinkį raide <ũ>perteikti (dažnai kirčiuotą) ilgąjį balsį /ū/ ir yra atsiradusi dėl sąmoningos rašybos, leidusios skirti homografus – veiksmažodžių klausyti ir klausti 3 asmens lytis kláusė ir klaũsė. Straipsnio pradžioje, daugiausia remiantis ankstesniais tyrimais, siekiama susidaryti bendrą vaizdą apie rašmens <ũ>funkcijas Vilento raštuose: norint parodyti, kad jis gali žymėti tvirtagalę dvigarsio priegaidę, būtina įsitikinti, kad tuo ženklu tikrai perteikiamas ilgasis balsis. Kartu keliamas ir paties diakritiko klausimas: svarstoma, ar autoriaus rankraščiuose negalėjusi būti raidė <û>, kuri tik spaudinyje pakeista į <ũ>. Reikia pritarti ankstesnių tyrėjų nuomonei, kad rašmuo <ũ>Vilento raštuose žymimas nenuosekliai, bet turi dvi gana aiškias funkcijas: dažniausiai ši raidė perteikia kirčiuotą ilgąjį balsį /ū/ ir neretai leidžia išvengti homografijos; dalyje gramatinių lyčių <ũ>rašoma nepriklausomai nuo to, ar ten, kur ji eina, yra fonologinis ilgumas ir kirtis. Raidė <ũ>fiksuota ne tik galūnėse, kur istoriškai lauktini nosiniai balsiai, bet ir negalūninėse pozicijose, kur nosinumo neturi būti, todėl į galimybę šiuo rašmeniu žymėti nazalizaciją reikia žiūrėti atsargiai. Pripažįstant lotynų kalbos homografų skyrimo sistemos įtaką ir atsižvelgiant į tai, kad tildė į tą sistemą neįeina, siūlytina Vilento rankraščiuose manyti buvus raidę su cirkumfleksu (<û>), kuri tiktų ir apskritai ilgajam balsiui, ir jį turinčioms (ar galinčioms turėti) kaitomųjų žodžių galūnėms žymėti.Reikšminiai žodžiai: Baltramiejus Vilentas; Kirčiavimas; Bartholomäus Willent; Accentuation.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52373
Updated:
2018-12-17 13:38:55
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: