Muzikos mokytojų dalykinės kompetencijos raiškos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos mokytojų dalykinės kompetencijos raiškos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of music educators' subject competence
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 7, p. 116-126
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos švietimo reforma ir su ja susijusi ugdymo sistemos kaita lėmė platesnį muzikinio ugdymo ir muzikos pedagogo dalykinės kompetencijos kaitos supratimą. Straipsnyje analizuojama muzikos mokytojo dalykinė kompetencija, kuri suprantama kaip muzikos dalyko konceptualių sisteminių pagrindų, integracinių ryšių su kitais dalykais bei jo praktinės reikšmės išmanymas, modeliuojant neišbaigtas, problemines situacijas mokinio vertybių, gyvensenos ir elgsenos ugdymui(si). Remiantis 2005-2006 m. diagnostinio tyrimo duomenimis, kuriame dalyvavo 242 muzikos mokytojai, atskleidžiami muzikos pedagogų dalykinės kompetencijos raiškos edukacinėje praktikoje ypatumai. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad muzikos mokytojų nuostatos ir požiūriai, kaip sudėtinė dalykinės kompetencijos dalis, siejami su moksleivių tinkamos vertybinės orientacijos, kūrybinių gebėjimų, meninės raiškos įgūdžių ugdymu. Edukacinėje veikloje muzikos mokytojai labiausiai vertina poreikį dalyvauti kultūriniame visuomenės gyvenime, siekį tobulinti savo ir suvokti bei vertinti moksleivių muzikinę kultūrą. Menka muzikos kombinavimo, muzikinių edukacinių projektų valdymo kompetencijų ir praktinių muzikos atlikimo (dirigavimo, grojimo) įgūdžių vertė rodo, kad muzikos pedagogai nepasitiki savo, kaip atlikėjo, sugebėjimais, neskiria pakankamai dėmesio savarankiškos kūrybinės veiklos specifikai, stokoja šiuolaikiško požiūrio į muzikinį ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje, jiems trūksta naujovių taikymo modelių. Dalykinė kompetencija turėtų būti pagrindas muzikinio ugdymo specialistų dalykinio rengimo programoms sudaryti.Reikšminiai žodžiai: Muzikos mokytojas, dalykinė kompetencija; Muzikos mokytojas, dalykinė komunikacija; Music educator, subject competence.

ENThe reform of Lithuanian education and changes in other training systems have caused a wider understanding of musical education and a music educator's subject competency. The article analyses a music educator's subject competency, which is understood as the knowledge of music subject conceptual systemic background, integration links with others subjects and practical meaning of training pupils' values and behavior, modeling roughcast, problematic situations. According to the data of diagnostic research (2005-2006) the peculiarities of a music educator's subject competence, are revealed. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32324
Updated:
2018-12-17 12:07:45
Metrics:
Views: 63    Downloads: 13
Export: