Muzikos mokytojų rengimo Lietuvos aukštosiose mokyklose studijų programų lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos mokytojų rengimo Lietuvos aukštosiose mokyklose studijų programų lyginamoji analizė
Alternative Title:
Comparative analysis of music teacher training curriculums in higher educational institutions of Lithuania
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 20, p. 34-41
Keywords:
LT
Aukštoji mokykla; Muzikos pedagogika; Studijų programa; Universitetas.
EN
Curriculum; Higher education institution; Higher educational institution; Music pedagogy; Study program; University.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninei bendrojo lavinimo mokyklai yra reikalingi aukštos kvalifikacijos muzikos pedagogai. Tai labai plataus profilio ir įvairiapusiškai muziką, muzikos pedagogiką, psichologiją, estetiką, muzikinio ugdymo filosofiją, praktinį darbą mokykloje išmanantis, galintis tenkinti įvairiausius muzikinius ir kultūrinius mokyklos poreikius specialistas. Straipsnyje pateikiama keturių Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų: Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus pedagoginio universitetų bei Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto 2002–2003 mokslo metų muzikos mokytojų rengimo studijų programų muzikos dalykų lyginamoji analizė ir aptariama, kaip tai tenkina praktinius muzikos mokytojo darbo poreikius. [Iš leidinio]

ENThe secondary school of today needs highly qualified music educators. The educator should be a wide profile specialist, sophisticated in music, music pedagogy, psychology, aesthetics and the phylosophy of music education. He shoud be familiar with school practice and be able to meet different musical and cultural needs of school. The article presents the comparative analysis of music teacher training curriculums for the academic year 2002/2003 proposed by 4 universities: Klaipėda University, Šiauliai University, Vilnius Pedagogical University and Lithuania's Music Academy's Kaunas Faculty. It also discusses how the curriculums meet a music teacher's needs in work practice. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37380
Updated:
2020-11-25 21:02:00
Metrics:
Views: 44    Downloads: 2
Export: