Ekonomikos humanizacija - efektyvios Lietuvos ūkio integracijos į Europos Sąjungą sąlyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos humanizacija - efektyvios Lietuvos ūkio integracijos į Europos Sąjungą sąlyga
Alternative Title:
Humanisation of Lithuanian economy as the precondition of its effective integration into European community
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 63, p. 66-86
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Etika / Ethics; Integracija / Integration; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTDabar išsivysčiusiose šalyse ekonomikos humanizacija tikslingai vykdoma institucionalizuojant verslo/dalykinę etiką į įmonių/organizacijų veiklą. [...] Straipsnio tikslas – supažindinti su etinėmis ekonomikos humanizacijos, ilgalaikės ūkio plėtros dimensijomis, atkreipti dėmesį į Lietuvoje dar neišnagrinėtus, tačiau nepaprastai svarbius etikos institucionalizacijos įmonėse aspektus, atskleisti naujų integralių socialinių humanitarinių mokslų konceptų daugiaplaniškumą, pateikiant jų gilaus suvokimo būtinybę kaip galimybę įžvelgti dar gerai nepažintus integracijos iššūkius Lietuvos ekonomikai. [...] Lietuvos ūkiui integruojantis į ES erdvę, reikiamų žinių stoka, vis dar nepakankamai naudojamų verslo etikos pateikiamų modelių ir rekomendacijų „nematymas“ sukuria papildomų rizikos veiksnių. Kadangi pastaraisiais metais viena iš ekonomikos humanizavimo – etinių standartų pavertimo ekonominiu komponentu priemonių tapo etiškai pažangios visuomenės iniciatyvas reiškiančių įvairių vartotojų organizacijų veikla, skatinanti tokį vartojimo stilių, kuris išreikštų įsipareigojimą ekologiniams, socialiniams, doroviniams tikslams, taip brandi pilietinė visuomenė primygtinai priartėja prie gamybos ir prekybos įmonių, kurios jau realiai yra priverstos pereiti prie vertybių – socialiai integruotos – vadybos, t. y. persiorientuoti į socialiai atsakingą – humanišką – ekonomiką. Taigi, Lietuvai integruojantis į ES, ekonomikos humanizavimas tampa veiksniu, kurį suvokti ir įdiegti yra efektyvi Lietuvos ūkio integracijos į Europos Sąjungą būtinybė ir sąlyga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Ekonomikos humanizacija; Etikos vadyba; Ilgalaikė subalansuota plėtra; Integracija; Socialiai orientuota rinka; Verslo etikos institucionalizaciaj; Verslo etikos institucionalizacija; Įmonių I organizacijų etika; Business ethics institutionalization; Ethics management; Humanization of economy; Institualization of business ethics; Integration; Long run economic development; Sustainable development; The humanisation of economy.

ENHumanization of economics is now being carried out purposefully in developed countries by institutionalising business/professional ethics into the activities of companies/organisations. The aim of the article is to introduce the ethical dimensions of economic humanization and long-term economic development, to draw attention to the ethical aspects of institutionalisation in companies that have yet to be analysed in Lithuania but which are extremely important, and to disclose the multi-layered nature of the new concepts of integral social humanitarian sciences by presenting the need for a deep understanding thereof as an opportunity to perceive the challenges of integration to the Lithuanian economy that are not yet well known. As the Lithuanian economy integrates into the European Union (EU), the lack of necessary knowledge, insufficient use of the presented business ethics models, and "turning a blind eye" to recommendations create additional risk factors. Since in recent years, one of the tools for turning humanization of economics - ethical standards into an economic component has become the activity of various consumer organisations which signify the initiatives of an ethically advanced society, by promoting a style of consumption that expresses a commitment to ecological, social and moral goals, a mature civil society insistently becomes closer to manufacturing and trade companies, which are already forced in practice to move to value - socially integrated - management, i.e. reorientation towards a socially responsible - humane - economy. Thus, as Lithuania integrates into the EU, the humanization of economics becomes a factor, the perception and implementation of which is an effective need and condition of Lithuanian economic integration into the European Union.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34269
Updated:
2018-12-17 11:13:56
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: