Ūkių ekonominį gyvybingumą lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvos ūkininkų ūkių pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkių ekonominį gyvybingumą lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvos ūkininkų ūkių pavyzdžiu
Alternative Title:
Evaluation of indicators influencing the economic viability under the Lithuanian farmers' property example
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2012, t. 19, Nr. 1, p. 53-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Analizė; Ekonominio gyvybingumo vertinimas; Ekonominis gyvybingumas; Finansiniai; Finansiniai rodikliai; Finansiniai veiksniai; Ūkininko ūkis; Analysis; Economic viability; Evaluation of the economic viability; Farmer's farm; Financial factors; Financial indicators.
Keywords:
LT
Analizė; Ekonominio gyvybingumo vertinimas; Ekonominis gyvybingumas; Finansiniai; Finansiniai rodikliai; Finansiniai veiksniai; Ūkininko ūkis.
EN
Analysis; Economic viability; Evaluation of the economic viability; Farmer's farm; Financial factors; Financial indicators.
Summary / Abstract:

LTMoksliniuose tyrimuose mažai dėmesio skiriama ūkių ekonominiam gyvybingumui vertinti, tinkamai parinkti ir taikyti vertinimo modelius. Todėl mokslinė problema – įvertinti veiksnių įtaką ūkių ekonominiam gyvybingumui ir identifikuoti svarbiausius ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius, išlieka aktuali ir yra nagrinėjama šiame tyrime. Mokslininkų tyrimų rezultatai parodė, kad ūkio ekonominio gyvybingumo apibrėžimas yra sudėtingas kintamasis, kurio koncepcija dar nėra išbaigta ir kuriam visapusišką paaiškinimą nėra taip lengva surasti. Todėl būtina suformuluoti ūkio ekonominio gyvybingumo apibrėžimą, bent lokalaus tyrimo tikslams, siekiant apibrėžti ūkio ekonominio gyvybingumo vertinimo rodiklius, nes iškyla palyginimo bei teisingo duomenų interpretavimo problema. Straipsnyje susisteminti ūkių ekonominį gyvybingumą lemiantys veiksniai ir nustatyti finansiniai rodikliai, vertinantys Lietuvos ūkininkų ūkius, laikytini esmingiausiais ūkio ekonominio gyvybingumo vertinimo požiūriu. Nustatyti ūkių ekonominio gyvybingumo rodikliai, greičiausiai atskleidžiantys ūkio veiklos trikdžius. Tačiau išlieka problema, kuriuos finansinius rodiklius taikyti, kurie rodikliai yra svarbesni. Tyrimui atlikti buvo parinkti mokslinėje literatūroje dažniausiai naudojami finansiniai rodikliai ūkių ekonominiam gyvybingumui vertinti ir nustatyta, kad pasirinkti rodikliai yra tinkami ir svarbūs. [Iš leidinio]

ENThe scientific researches lack the attention on evaluation of the economic viability of farmers’ farms, choosing the right models of evaluation and their implementation. Therefore the scientific problem of this article, which is to evaluate the effect of factors on the economical viability and identify the main indicators defining the economical viability, remains relevant and is analysed in this article. The scientists’ researches have revealed that the definition of the economical farms viability is a complex variable, that has an unfinished conception and is not easy to comprehensively explain; therefore it is necessary to formulate the definition, at least for the local research matters, in order to define the evaluation indicators of the farms economical viability as the problem of comparison and suitable data interpretation arises. The factors determining the economic viability of farms and the financial indicators evaluating the Lithuanian farmers’ farms are systemised in this article and should be considered the most relevant for evaluating the farms’ economical viability. The economical farms’ viability indicators most rapidly revealing disturbances in the farm’s activity were determined. The problem still remains as follows – what financial indicators should be implemented, and which ones are more important. The financial indicators most commonly used in the scientific literature were taken to carry out this research, and it was ascertained that the chosen indicators are suitable and important for evaluation of the farms’ viability. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42521
Updated:
2018-12-17 13:21:11
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: