Application of the Luenberger index to estimating application of the Luenberger index to estimating dynamics of the total factor productivity in Lithuanian family farms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of the Luenberger index to estimating application of the Luenberger index to estimating dynamics of the total factor productivity in Lithuanian family farms
Alternative Title:
Liunbergerio indekso taikymas, vertinant bendrojo produktyvumo pokyčius Lietuvos ūkininkų ūkiuose
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Duomenų apgaubties analizė; Efektyvumas; Liunbergerio indeksas; Produktyvumas; Ūkininkų ūkiai; Data envelopment analysis; Efficiency; Family farms; Luenberger index; Productivity.
Keywords:
LT
Duomenų apgaubties analizė; Efektyvumas; Liunbergerio indeksas; Produktyvumas; Ūkininkų ūkiai.
EN
Data envelopment analysis; Efficiency; Family farms; Luenberger index; Productivity.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo problema. Šiame straipsnyje siekiama ištirti, kokie veiksniai lėmė produktyvumo pokyčius Lietuvos ūkininkų ūkiuose. Tyrimo objektas - Lietuvos ūkininkų ūkiai (imties dydis - 200 ūkių, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą). Tyrimo dalykas - ūkininkų ūkių produktyvumo pokyčiai. Tyrimo tikslas - taikant Liunbergerio produktyvumo indeksą nustatyti potencialias Lietuvos ūkininkų ūkių plėtros kryptis. Tyrimo periodas – 2004-2009 m. Tyrimo uždaviniai: apžvelgti literatūrą susijusią su Lietuvos žemės ūkio sektoriaus efektyvumo vertinimu; apibūdinti efektyvumo vertinimo metodus; aptarti Liunbergerio indekso taikymą; atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, pasiūlyti pagrindines žemės ūkio politikos kryptis. Tyrimo metodai. Tyrimo metu naudojami šie metodai: duomenų apgaubties analizė, Liunbergerio produktyvumo indeksas, statistinė analizė. Tyrimo rezultatai. Tyrimas parodė, kad didžiausias produktyvumo nuosmukis buvo užfiksuotas 2006-2007 m. dėl nepalankių klimatinių sąlygų. 2007-2008 m. produktyvumo lygis beveik nepadidėjo, o 2008-2009 m. pastebėtas smarkus augimas. Mišraus ūkininkavimo produktyvumo pokyčiai svyravo specializuotų ūkių produktyvumo pokyčių ribose. Taigi diversifikavimas buvo veiksmingas. Vidutinis produktyvumo augimas (visai imčiai) siekė 13 proc, tad Lietuvos ūkininkų ūkiai sugebėjo pasiekti, kad jų produktyvumas augtų nepaisant įvairių geopolitinių veiksnių. Lyginant su gyvulininkystės ūkiais, mišrūs ir augalininkystės ūkiai pasižymėjo didesniu produktyvumo prieaugiu dėl efektyvumo didėjimo ir žemesniu prieaugiu dėl bendro technologinio progreso. Taigi mišriems ir augalininkystės ūkiams turėtų būti sudaromos sąlygos sukurti palankesnes pridėtinės vertės grandines, numatant atitinkamų produktų rinkų vystymo priemones. Gyvulininkystės ūkiams aktualesnis technologinis vystymas (modernizavimas). [Iš leidinio]

ENProductivity and efficiency are the two interrelated factors influencing competiveness of a firm, a sector, or a state. It is therefore important to analyse the patterns of changes in productivity and efficiency in various sectors. This study employs the Luenberger productivity index for measuring the total factor productivity in Lithuanian family farms. Specifically, a sample of 200 farms that were operating in 2004-2009 was analyzed. The analyzed farms were classified into crop, livestock, and mixed ones by their output structure. The paper presents a survey on application of frontier techniques in research on the Lithuanian agricultural sector as well as frontier measures of efficiency. Special attention is paid to the Luenberger productivity index and decomposition thereof. The carried out analysis identified the sources of changes in productivity across different farming sectors. Compared to livestock farms both mixed farms and crop farms were characterised by higher efficiency and productivity gains caused by efficiency effect (catch-up) and lower gains from the overall technological change. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44040
Updated:
2018-12-17 13:23:35
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: