A Multi-criteria assessment of relative farming efficiency in the European Union Member States

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Multi-criteria assessment of relative farming efficiency in the European Union Member States
Alternative Title:
Daugiakriterinis ūkininkavimo santykinio efektyvumo vertinimas Europos Sąjungos valstybėse narėse
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2011, t. 18, Nr. 3, p. 125-139
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ūkininkavimo efektyvumas; Daugiakriterinis sprendimų priėmimas; Duomenų apgaubties analizė; Strateginis valdymas; Farming efficiency; Multi-criteria decision making; Data envelopment analysis; Strategic management.
Keywords:
LT
Duomenų apgaubties analizė; Strateginis valdymas; Ūkininkavimas / Farming; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTEkonominio sektoriaus veiklos efektyvumo vertinimas yra svarbus priimant strateginio valdymo sprendimus įvairiuose valdymo lygmenyse. Šio tyrimo tikslas – pasiūlyti naują ūkininkavimo efektyvumo daugiakriterinio vertinimo ir palyginimo modelį. Tikslui pasiekti taikyti: statistinė analizė, daugiakriterinio vertinimo metodas Multimoora, duomenų apgaubties analizė. Ūkininkavimo efektyvumui įvertinti visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse remiantis ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenimis taikyta daugiakriterinio vertinimo rodiklių sistema, apimanti tris santykinius rodiklius, kurie apibūdina šešis sąnaudų ir produkcijos rodiklius. Ūkininkavimo ES valstybėse narėse efektyvumas buvo įvertintas pagal minėtą rodiklių sistemą taikant Multimoora metodą. Tyrime ypač daug dėmesio skiriama Baltijos valstybėms ir panašiomis geopolitinėmis bei ekonominėmis sąlygomis veikiančiai Lenkijai. Tyrimo rezultatai rodo, kad 2008 m. šių valstybių ūkiai veikė santykinai neefektyviai, palyginti su vidutiniais ES rezultatais. Duomenų apgaubties analizė leido nustatyti potencialius efektyvumo didinimo būdus. Baltijos valstybėms svarbiausia padidinti augalininkystės produkcijos apimtis ir ekonominį žemės ūkio produktyvumą. Straipsnyje pateikiami žemės ūkio plėtros ateities iššūkiai Baltijos valstybėse. [Iš leidinio]

ENAssessment of economic sector efficiency is of high importance when making strategic decisions at any management level. This study, hence, is aimed at proposing a new framework for multi-criteria assessment and comparison of farming efficiency. In order to achieve this aim, statistical analysis, the multi-criteria decision-making method Multimoora, and data envelopment analysis were employed. Farming efficiency was evaluated across the EU Member States on the basis of data from the Farm Accountancy Data Network. The proposed indicator system covers the three ratios, which virtually describe the other six input or output indicators. The EU Member States were ranked according to the indicator system by the Multimoora method. The application of DEA enabled to identify the main factors of inefficiency. Attention was focused on the three Baltic States and Poland. The analysis suggests that farming efficiency in these states is below the EU average. More specifically, land productivity should be increased in the Baltic States. Moreover, the increased crop output would enable to achieve the efficiency frontier. The future challenges for the agricultural development of the Baltic States are discussed in the paper. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42527
Updated:
2019-02-26 19:39:05
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: