The Concept of sustainable economic development and indicators assessment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Concept of sustainable economic development and indicators assessment
Alternative Title:
Darnus ekonomikos vystymasis ir jo vertinimo rodikliai
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 2 (21), p. 34-42
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnumo dimensijos; Darnumo įvertinimas; Darnus vystymasis; Indeksai; Rodikliai; Įvertinimas; Assessment; Assessment of sustainability; Dimensions of sustainability; Indexes; Indicators; Sustainable development.
Keywords:
LT
Darnumo dimensijos; Darnumo įvertinimas; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Indeksai; Rodikliai.
EN
Assessment of sustainability; Assessment; Dimensions of sustainability; Indexes; Indicators; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTDarnaus vystymosi dimensijų, apimamų sričių ir jų tyrimui naudotų analizės metodų įvairovė patvirtina pačios darnaus vystymosi koncepcijos bei darnaus vystymosi įvertinimo kompleksišką prigimtį. Todėl tyrimo problema tampa neaiškus kriterijų pasirinkimas ir jų įtakos galutinių rezultatų vertinimui. Straipsnio tikslas - susisteminti darnaus vystymosi dimensijas ir pasiūlyti darnumo vertinimo rodiklius ir indeksus, kurie yra patikimesni vertinant darnumą. Straipsnis parengtas sisteminės mokslinės literatūros analizės, bendrosios ir loginės analizės, lyginimo ir apibendrinimo bei abstrakcijos metodais. Taip pat naudota statistinių duomenų analizė. Siekiant gauti realią valstybės darnaus vystymosi padėtį atspindinčią situaciją, siūloma taikyti integruotą darnaus vystymosi indeksą, kuris apimtų ekonominius, ekologinius ir socialinius vystymosi aspektus. Siūlomos integruoto darnaus vystymosi indekso skaičiavimo metodikos didžiausias privalumas yra tai, kad ši metodika yra pakankamai lanksti, nes ją galima pritaikyti bet kokiam darnaus vystymosi vertinimo laikotarpiui ir įvairiems pjūviams, pasirenkant geriausiai valstybės raidą atspindinčius darnumo aspektus bei norimą jų skaičių. Straipsnyje nagrinėjama darnaus vystymosi ir jo rodiklių koncepcija. Remiantis surinkta ir išanalizuota teorine bei praktine medžiaga, sisteminiu principu aptartos darnaus vystymosi dimensijos, išryškintos pagrindinės problemos, iškylančios taikant rodiklius ir indeksus darnumo vertinimui, bei pateiktas Lietuvos darnaus vystymosi vertinimas 2003-2008 metų laikotarpiui. [Iš leidinio]

ENThe article evaluates the sustainable development and its indicators concept. According to the collected theoretical and practical material, systematization, dimensions of sustainable development, disclose the main problems caused by the application of indicators and indices for sustainability assessment, and the evaluation of Lithuania’s sustainable development during the years 2003–2008 is reviewed. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26720
Updated:
2018-12-17 12:44:31
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: