Laiko ribos sakiniai 16–17 a. lietuviškų pamokslų perikopėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiko ribos sakiniai 16–17 a. lietuviškų pamokslų perikopėse
Alternative Title:
Temporal boundary clauses in pericopes of the sermons in old Lithuanian
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2014, t. 23, nr. 1, p. 81-104
Keywords:
LT
Biblija; Istorinė lietuvių kalbos sintaksė; Jungiamieji žodžiai; Laiko ribos sakiniai; Laiko sakiniai; Pamokslai; Perikopių vertimas; Vertimas.
EN
Bible; Connective words; Historical syntax of Lithuanian; Sermons; Temporal boundary clauses; Temporal clauses; Translation; Translation of pericopes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama laiko ribos sakinių morfosintaksinės struktūros ir semantikos XVI-XVII a. lietuviškų pamokslų perikopėse apžvalga. Analizuota „Wolfenbüttelio postilės“ (WP, 1573), Jono Bretkūno „Postilės“ (BP, 1591), Mikalojaus Daukšos „Postilės“ (DP, 1599), Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ (SP I – 1629, SP II – 1642), Baltramiejaus Vilento „Euangelijų“ bei „Epiſtolų“ (VEE, 1579) ir Jono Jaknavičiaus „Ewangelie polskie i litewskie“ (JE, 1647) teikiama medžiaga. Perikopių sluoksnyje yra vartojama 33% WP, 21% BP, 11% DP, 10% SP laiko ribos sakinių. Ne visi WP, BP, DP, SP pamoksluose laiko ribos nusakymui vartojami sakiniai randami WP, BP, DP ir SP perikopėse. BP ir DP perikopėse esama šių šaltinių pamokslams netipiškų laiko ribos nusakymo su jungiamaisiais žodžiais „pakolei“ (BP, DP), „ikkolei“ (BP) atvejų. Dažnai sutampa skirtingų autorių pamokslų perikopėse vartojamų laiko sakinių struktūra. Skirtingų šaltinių laiko ribos sakinių struktūros sugretinimas rodo lietuviško „Evangelijų“ teksto tradicijos egzistavimą ir tokias ankstesnio teksto įtakos vėlesniam kryptis: VEE→ BP VEE→ DP→SP → JE DP → SP → JE DP→ JE SP → JE VEE → JE. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article gives an overview of the morphosyntactic structure and semantics of the subordinate clauses of boundary in pericopes of the sermons in Old Lithuanian – in the texts of Wolfenbüttelʾ "Postilla" (1573), J. Bretkūnasʾ "Postilla" (1591), M. Daukšaʾs "Postilla" (1599), K. Sirvydasʾ "Punktai sakymų" (I – 1629, II – 1642) and the texts of B. Vilentas’ "Gospels and Epistles" (1579) and J. Jaknavičiusʾ "Gospels" (1642). 33% of WP, 21% of BP, 11% of DP and 10% of SP temporal clauses with boundary subordinators appear in the pericopes. Not all of the types of temporal boundary clauses used in WP, BP, DP, SP sermons can be found in the pericopes of WP, BP, DP and SP. The pericopes of BP and DP contain uses of boundary subordinators that are atypical for these sources (in BP, pakolei, ikkolei; in DP, iki). The structures of the temporal clauses used in the pericopes of the sermon collections of different authors often match. A comparison of the temporal boundary clauses of the sources amongst themselves and also with the equivalent clauses in the Latin and OG NT and in Vilentas’ "Gospels and Epistles" shows that the Lithuanian evangelical tradition is upheld, and that earlier texts influence later ones in the following directions: VEE→BP; VEE→DP→SP→JE; DP→SP→JE; DP→JE; SP→JE; VEE→JE. [From the publication]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56101
Updated:
2021-03-01 09:21:24
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: