Lituanikos paieškos Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte po Antrojo pasaulinio karo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lituanikos paieškos Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte po Antrojo pasaulinio karo
Alternative Title:
The Search for Lithuanian heritage in the Eastern Prussia and Klaipėda region after the Second World War
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 184-194
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTAntrojo pasaulinio karo metais žuvo daug kultūros ir meno vertybių. Nors kai kurie dalykai karo veiksmų nebuvo sunaikinti, atsidūrę nepalankioje aplinkoje savaime nyko. Ypač kritiškoje padėtyje atsidūrė Rytų Prūsijos kultūrinis paveldas. Dėl karo veiksmų daugelis gyventojų pasitraukė į Vokietijos gilumą, tad daug kultūros institucijų buvo paliktos be priežiūros. Nemaža knygų, rankraščių ir kitų vertingų dokumentų atsidūrė po griuvėsiais arba neprižiūrimi nyko apleistose ir nekūrenamose patalpose. Žinodami apie tokią padėtį Lietuvos mokslo darbuotojai, susirūpinę kultūros paveldo Rytų Prūsijoje likimu, kuriame buvo nemaža dalis tiesiogiai lituanistiką liečiančių dalykų, aktualių lietuvių istorijai, kalbai ir kultūrai surengė keleta ekspedicijų knygoms ir rankraščiams bei kitiems archyviniams dokumentams gelbėti. Tam darbui vadovavo Lietuvos mokslų akademijos profesorius P. Pakarklis. Ekspedicijose dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktorius J. Jurginis ir kiti akademijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojai A. Bulota, J. Kruopas, B. Gertus, J. Galvydis ir kt. Ekspedicijų metu į Lietuvą buvo atvežta nemaža išgelbėtų knygų, rankraščių ir archyvinės medžiagos. Tarp jų K. Donelaičio „Metų“ rankraštis, keleta L. Rėzos rankraščių, J. Brodovskio vokiečių-lietuvių kalbų žodyno rankraštis, M. Pretorijaus „Der Preusischen Schaubühnen“ rankraštis bei kita medžiaga. P. Pakarklis, J. Bulavas ir M. Labrencytė rūpinosi taip pat ir Klaipėdos krašte be priežiūros paliktų vertingų knygų ir archyvinės medžiagos gelbėjimu nuo sunykimo. Dauguma Rytprūsiuose ir Klaipėdos krašte surastos ir išgelbėtos medžiagos pateko į Lietuvos mokslų akademijos biblioteką, mažesnė juos dalis – į tuometinį Vytauto Didžiojo universitetą Kaune ir ten buvusią Valstybinę centrinę biblioteką. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Mažosios Lietuvos knygos istorija; Lituanikos leidinių paveldas.

ENDuring the Second World War years many culture and art works perished. Although certain artifacts were not destroyed by military actions, they decayed by being in unfavorable environment. Cultural heritage of Eastern Prussia happened to be in an especially critical situation. Due to military action, many inhabitants retreated to Germany, so many cultural establishments were left abandoned. A big share of books, manuscripts, and other valuable documents remained under rubble or decayed unattended in abandoned and unheated spaces. Being aware of such situation, Lithuanian scientists – concerned about the fate of cultural heritage in Eastern Prussia, which comprised a large part of artifacts directly related to Lithuanian philology, relevant to history, language and culture of Lithuanian – organized a number of expeditions to rescue books, manuscripts and other archival documents. This work was overseen by professor of the Lithuanian Science Academy P. Pakarklis. In expeditions, he was joined by director of the library of the Lithuanian Science Academy J. Jurginis and other employees of the Academy and Lithuanian education establishment A. Bulota, J. Kruopas, B. Gertus, J. Galvydis and others. During expeditions, a large number of rescued books, manuscripts, and archival material were brought to Lithuania. Among them, K. Donelaitis’ “Years” (Metai) manuscript, several of L. Rėza’s manuscripts, J. Brodovskis’ manuscript of German-Lithuanian language dictionary, M. Pretorijus’ “Der Preusischen Schaubühnen“ manuscript and other material.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7694
Updated:
2018-12-17 10:41:21
Metrics:
Views: 46    Downloads: 14
Export: