Lietuvių knygotyros terminijos diskusiniai klausimai : dėl sąvokos "reta knyga"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių knygotyros terminijos diskusiniai klausimai: dėl sąvokos "reta knyga"
Alternative Title:
Discussion issue in the Lithuanian book scienceterminology: about the concept of "rare book"
In the Journal:
Knygotyra. 2010, t. 54, p. 111-128
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Knyga paminklas; Knygotyros terminija; Reta knyga; Reta knyga (leidinys); Senoji knyga; Unikumas; Vertinga knyga; Book monument; Book sciece terminology; Book science terminology; Old book; Rare book; Unique; Valuable book.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Reta knyga; Reta knyga (leidinys); Senoji knyga; Unikumas; Vertinga knyga.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis Lietuvos ir užsienio knygotyrininkų darbais nagrinėjamas termino „reta knyga“ funkcionavimas mokslinėje knygotyros ir praktinėje bibliotekininkystės bei bibliofilijos vartosenoje, sąvokos „reta knyga“ santykis su kitomis knygotyros sąvokomis („vertinga knyga“, „knyga paminklas“, „senoji knyga“). Daroma išvada, kad apibrėžiant knygos (leidinio) retumą reikėtų skirti praktinę bibliofilinės veiklos ir teorinę knygotyros sritis. „Retos knygos“ apibrėžtis galima tik išryškinus istorinio kultūrinio konteksto svarbą. Lietuvių knygotyroje sąvoka „reta knyga“ dar nėra fiksuota normatyviniuose informacijos ir dokumentavimo dokumentuose, todėl tebelaukia kruopštesnės aptarties. [Iš leidinio]

ENBased on the works by various Lithuanian and foreign authors, the article deals with the concept of "rare book" and its functioning in book science, practical librarianship and bibliophily. The relation of this concept with book science concepts such as "valuable book", "book monument" and "old book" is discussed. The conclusion is that there is a difference between rarity and scarcity (rare book and scarce book) in practical librarianship and bibliophily and in the theoretical sphere of book science. The importance of the historical and cultural context in defining the scarcity and rarity of a book is stressed. The concept of "rare book" is not documented in the Lithuanian standards of terminology, so it must be discussed more carefully. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25798
Updated:
2018-12-17 12:42:58
Metrics:
Views: 34    Downloads: 5
Export: