Pajaustos mintys : estetikos virsmas estetologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pajaustos mintys: estetikos virsmas estetologija
Publication Data:
Vilnius : Mureika, 2006.
Pages:
413 p., [3] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Beveik lyrinis nukrypimas — Glausta svarbesnių sąvokų interpretacija — Iššūkį estetikai meta teorinė pajautos interpretacija — Koncepto samprata ir pajautų įvairovė — Filosofiniai konceptualumo pamatai — Prasmė ir pajauta — Aristotelio aithēsis - pajautos koncepto užuomazga — Emociniai ir jausminiai reiškiniai filosofinių apmastymų akiratyje: A. Augustinas, M. de Montaigne'is, B. Pascalis, J.-J. Rousseau, I. Kantas — Esminio posūkio pradžia: F. Brentano, W. Dilthey, E. Husserlis, M. Scheleris, S. Kierkegaard'as, F. Nietzsche, B. Croce, H.Bergsonas — Kas atsiskleidžia A. J. Greimo žvilgsnyje į išstumtąją estetiką ir tobulumą — H.-G. Gadameris į klausimą - koks yra universalus hermeneutikos aspektas - atsakė: verbum inteńus — V. Kavolio proskynos estetologijos link — Kokias perspektyvas atveria W. Welscho tyrinėjimai — Teorinė meno interpretacija — Meninės veiklos antropologinės dimensijos — Lyginamoji meno teorijų analizė — Ar yra perspektyva meninės veiklos konvencionalumo teorijai? — Estetikos sampratos formavimasis ir struktūriniai jos pokyčiai — Pajauta-viena pagrindinių estetologijos sąvokų — Pajauta - prasmių steigimo būdas — Vaikščiojanti meilė - Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas — Tautos mylimasis poetas Justinas Marcinkevičius — Lietuvos kultūros labui - akademikas Algirdas Gaižutis — Verslumo dvasia ir pajauta - verslininkas Augustinas Rakauskas — Meilės, gerumo ir išminties šaltinis - Zofija Ulinauskienė — Tarp literatūros ir estetologijos - profesorė Viktorija Daujotytė — Protu įvertinkime nerimo ir vilties pajautas — Metodologinės estetologinių apmąstymų prielaidos ir jų raiškos savitumai — Lietuvos estetika kultūroje ir chaotiškose istorijos sąvartose — Dviejų okupacijų gniaužtuose — Diskursų augimas į gylį ir plotį. Vertinimo kriterijų keblumai —Mėginimai suderinti meno filosofijos ir estetikos teorijas — Vosyliaus Sezemano posūkis į aksiologinę problematiką ir estetinio suvokimo analizę — Filosofinės estetikos ir meno filosofijos sankirtų refleksija. Keletas tarpinių išvadų — Svarbiausių to meto temų išrutuliojimas — Ar dalyvaujame daugiabalsiame pasaulio estetikų chore? — Akistata su postmoderniuoju mąstymu ir pajauta — Vietoj išvadų — Bibliografinės nuorodos ir paaiškinimai — Filosofinės kultūros ištakos (1980) — Pasaulis yra žmoguje (1983) — Grožis žmogaus gyvenime (1986) — Asmenybė ir kultūra (1988) — Estetikos tyrimai ir tautinės kultūros poreikiai (1989) — Subtilumo ir analizės darna (1998) — Techninė kultūra, žmogus ir technikos filosofija (1998) — Tarptautinis XIV estetikos kongresas (1999) — Apie meilę, dėkingumą ir naudojimąsi protu [atsiminimai apie V. Grybo Lukšių vidurinę mokyklą] (1999) — Pagrindinė literatūra — Zusammenfassung — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Juozas Mureika; Estetika / Aesthetics; Filosofija / Philosophy; Kultūra / Culture; Menas / Art.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariama istoriškai ir metodologiškai kintanti estetikos samprata, jos struktūra ir ją lemiantys veiksniai. Keliamas klausimas: kiek ir kaip turėtų pasikeisti klasikinė estetikos samprata, kad jos konceptuose bei teorijose būtų matyti realūs estetinės veiklos pokyčiai ir tokios veiklos interpretacijos žmonijos kultūroje, mentalitete, egzistencinėje būtyje. Pajautos sąvokai suteikiama nauja universalaus estetologijos koncepto reikšmė. Apmąstoma, ar naujas pajautos ir prasmės sąsajų aiškinimas gali sukurti prielaidas estetikos transformacijai iš esmės naują humanitarinio mokslo arba mokslų šaką - estetologiją. Mėginama numatyti problemų lauką, kurį teks gvildenti tradicinės estetikos bei estetologijos skirties ir bendrumų sankirtoje.Reikšminiai žodžiai: Estetika; Estetologija; Filosofija; Juozas Mureika; Kultūra; Lietuvos estetikos istorija; Menas; Pajauta; Prasmė; Aesthesis; Aesthetics; Aesthetology; Art; Culture; Esthetics; Esthetology; History of Lithuanian aesthetics; Juozas Mureika; Meaning; Philosophy.

ISBN:
9955466286
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8904
Updated:
2020-09-21 16:16:20
Metrics:
Views: 96
Export: