Literatūra ir paraliteratūra : straipsniai ir esė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Literatūra ir paraliteratūra: straipsniai ir esė
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Pages:
453 p
Notes:
Bibliog ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Kap(i)talo knygai beieškant — Literatūra X: ar reikia aktualizuoti literatūrą — Literatūros ir filosofijos intertekstualumas XXI amžiaus išvakarėse — Sociumo skirtybė ir paskirtis šiuolaikinėje lietuvių prozoje — Poezija plius proza yra kelias į kūrinį — Sąjūdžio eseistika: rašytojai literatūros ir politikos kryžkelėje — Literatūra - šiuolaikinės vertybių dramos vieta — Eseistinio teksto polifonija (Leonardo Gutausko Laiškai iš Viešvilės) — Tarp prarastų ir neatrastų vertybių (Petro Dirgėlos Karalystė) — Erčia po keturiasdešimt vienos pastraipos skliautu — Dvi senos naujos Juozo Grušo pjesės — Intelektinė metafora Juozo Grušo kūryboje — Dvi Juozo Grušo ir Jorge's Luiso Borgeso novelės: metaforų transformacija ir kultūros palimpsestas — Poeto tikėjimas — Literatūros pamatus serginti — Knyga - ieškomo kelio metafora — Belaukiant Šeiniaus — Tarp grigališkojo choralo ir netikro Chopino — Žvelk, Angele, į savo būtį — Šiuolaikiniai Petro Cvirkos (skaitytojų) pokštai novelėje Deputatas — Jo Didenybė sąrašas — Rašytojų akademijos soduos — Sakalo naktis Lietuvoje, arba Tebūnie miela valanda, kurios nelaukei — Iš-eitis, arba Sąjungos jungas kaip egzistencinė situacija — Gyvi ne vien literatūra — Apie mažus įstatymus ir didelę naudą — Menininko statusas: ką reiškia būti menininku Lietuvoje — Raktas į laisvą meną — Rytų menininkas kelyje į Europos Sąjungą — Apie muravjovines mūzas, viešą mirties bausmę, arba Apie atsitikimus vadinamuosiuose politikų apartamentuose — Anapus ironijos principo — Talismanai ir tabu daiktų mugėje (Kalbina Ramūnas Klimas) — Svarbiausia - susikurti savąją tikrovės viziją (Kalbina Vytenis Rožukas) — Ką reiškia tapti rašytoju, nežinau ir šiandien (Kalbina Leonas Peleckis-Kaktavičius) — Viltimi nešini (Kalbina Aldona Žemaitytė) —Apie savižudybę, būtį ir literatūrą (Kalbina Žilvinas Andriušis) — Mistiniai studento sapnai — Tyli vienišų literatų jėga — Apie homeopatiją vienišystės labirinte — Žodžių į sielą tragedija — Priedai: Pastabos; Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Literatūra / Literature; Recenzijos; Šiuolaikinės lietuvių lliteratūros kritika.
EN
Contemporary lithuanian literary criticism; Literary reviews; Lithuanian literary essays.
Summary / Abstract:

LTEsė ir straipsnių rinktinėje vyrauja skirtybės, o ne panašumo kryptis. Pasak autoriaus, kapitalas knygai austas ne per vieną dieną, o lyg ir savaime, per tą patį dešimtmetį, – iš pačios rašymo kasdienybės, iš buvimo tarp literatūros ir filosofijos, iš įsipareigojimų periodiniams leidiniams, studijų programoms, iš naujų meno iššūkių. Knygos straipsniuose nesunkiai pastebima autoriaus pažiūrų bei ieškojimų kaita, regimi paskutinio XX a. dešimtmečio Lietuvoje politinės konjunktūros ir asmeniškos konjektūros, socialinės erdvės ar įbūtinto laiko ženklai. Skaitytojai, besidomintys lietuvių literatūros raida, aptiks aptartą beveik visą XX-ojo a. lietuvių literatūros procesą – pradedant I. Šeiniaus „Vasaros vaišėmis“ bei „Kupreliu“, baigiant P. Dirgėlos epo „Karalystė“ pirmųjų tomų tyrinėjimais. Straipsniai ir esė yra pateikiami tokie, kokie buvo paskelbti spaudoje, vietomis nežymiai pataisytos stiliaus ar kalbos nesklandumai. Literatūros ir filosofijos, meno ir jo filosofijos klausimų ratas sukasi visuose penkiuose knygos skyriuose. Pirmajame skyriuje apmąstomos bendrosios literatūros estetikos, vertybių temos, literatūros ir filosofijos intertekstualumas, sociumo paskirtis šiuolaikinėje prozoje. Antrasis skyrius „Skaitymai“ skirtas lietuvių autoriams – čia aptariama L. Gutausko, P. Dirgėlos, R. Granausko, J. Grušo, I. Šeiniaus, P. Cvirkos ir kitų autorių kūryba. Skyriuje „Europos ir pasaulio užribyje“ svarstoma, ką reiškia būti menininku Lietuvoje, apmąstomas menininko statusas, raktas į laisvą meną. „Šnekėjimuose“ sutelkti esė ir interviu su knygos autoriumi.

ENIn a collection of essays and articles, a direction of similarity instead of difference is prevailing. According to the author, the capital for the book did not appear in a day, it seems like it appeared unconsciously during the same decade from the same writing routine, being between literature and philosophy, liabilities to periodicals, study programmes and new artistic challenges. The change of the author's attitudes and searching is easily noticed in the articles of the book. The signs of political and personal conjuncture in Lithuania of the last decade of the 20th c., social space and time being are noticed as well. Readers who are interested in the development of Lithuanian literature will find a discussion about almost all Lithuanian literature process of the 20th c. starting with I. Šeinius “Vasaros vaišės” and “Kuprelis” and ending with researches of the first volumes of P. Dirgėla “Karalystė”. The articles and essays are presented in a way in which they were published. In some places style and language inaccuracies are slightly corrected. A circle of literature and philosophy, arts and its philosophy issues turns in all five chapters of the book. The first chapter is about the intertextuality of literature aesthetics, topics of value, literature and philosophy and the aims of the social environment in nowadays prose. The second chapter “Skaitymai” is about Lithuanian authors and their creative work. It includes L. Gutauskas, P. Dirgėla, R. Granauskas, J. Grušas, I. Šeinius, P. Cvirka and others. A chapter “Europos ir pasaulio užribyje” discusses what it means to be an artist in Lithuania, what is the status of an artist and a key to free art. “Šnekėjimai” include an essay and an interview with the author of the book.

ISBN:
9986392845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31647
Updated:
2021-02-11 21:47:22
Metrics:
Views: 30
Export: