Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais
Alternative Title:
Prohibition of the Lithuanian press 1864-1904
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004.
Pages:
382 p
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nacionalinio muziejaus parengta knyga skaitytoją supažindina su keturiasdešimt metų (1864–1904) trukusio valdžios draudimo spausdinti, įvežti ir platinti Lietuvoje lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis istorija. Iliustruotoje spaudos draudimo istorijoje išsamiai nušviečiami spaudos draudimo metai ir jos atgavimo kelias: caro represijos po 1863 metų sukilimo, spaudos draudimo įvedimas, to laikotarpio Mažosios Lietuvos ir JAV lietuvių leidiniai, valdinės ,,graždankos“, kontrafakcijos, knygnešiai ir jų organizacijų veikla, slaptosios mokyklos ir lietuviškieji vakarai. Nemažai dėmesio skiriama vyskupui Motiejui Valančiui, suorganizavusiam knygų leidybą Mažojoje Lietuvoje ir jų platinimą Didžiojoje Lietuvoje. Supažindinama su 1900 metais Paryžiuje vykusia pasauline paroda, kurioje buvo atidaryta Lietuvos ekspozicija ir pirmą kartą spaudos draudimo klausimas iškeltas tarptautiniu mastu. Leidinyje panaudota unikali archyvinė medžiaga, to meto fotografijos, dokumentai ir spaudiniai. Iliustracijos išsamiai anotuotos, nemažai dokumentų, fotografijų publikuojama pirmą kartą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas; Iliustracijos.

ENThe book prepared by the Lithuanian National Museum acquaints the reader with the history of the prohibition to publish, import and distribute the Lithuanian press in the Latin script that lasted for forty years (1864–1904). The illustrated history of the prohibition of the Lithuanian press elucidates in detail the years of the prohibition of the press and the road to its revival: the Tsar’s repressions following the 1863 uprising, introduction of the prohibition of the press, publications of Lithuania Minor and the USA Lithuanians of that period, confrontations, he book hawks and the activities of their organisations, secret schools and Lithuanian evenings. Much attention is paid to Motiejus Valančius who organised publication of books in Lithuania Minor and their distribution in Lithuania. The work acquaints the reader with the world exhibition held in Paris in 1900 in which the exposition of Lithuania was opened and the issue of the prohibition of the press was raised at an international level for the first time. The publication made use of unique archival material, photographs, documents and publications of that time. The illustrations are described in detail; many documents and photographs are published for the first time.

ISBN:
9955415398
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7252
Updated:
2013-04-28 16:34:34
Metrics:
Views: 72
Export: