Viena kalba - dvi abėcėlės : kirilika ir lotyniška abėcėle rašyti Petro Survilo laiškai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viena kalba - dvi abėcėlės: kirilika ir lotyniška abėcėle rašyti Petro Survilo laiškai
Alternative Title:
One language-two alphabets: Petras Survilas' letters in Cyrillic and Latin alphabets (beginning of the twentieth century)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2010, t. 12, p. 157-182
Keywords:
LT
Pasvalys; Lietuva (Lithuania); Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Mokykla / School; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Spauda / Press; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami pasvališkio Petro Survilo kirilika ir lotyniška abėcėle rašyti laiškai, lyginama jų rašyba, tarmės ir bendrinės kalbos santykis bei aptariama galima rašomosios kalbos įtaka mažiau išsilavinusio pasvališkio rašybai. Survilas tiek kirilikos, tiek lotyniškais rašmenimis rašytuose laiškuose užrašė tarmines savo gimtosios šnektos ypatybes. Numanomą rašomosios kalbos įtaką galima įžvelgti tik keliais atvejais: vartoti nemonoftongizuoti galūnės dvibalsiai [ai], [ei], keletą kartų Survilas rašė tose pozicijose, kuriose gimtojoje šnektoje vartojama [ę], ne visada galūnėse žymėjo kietąjį [1] prieš e tiро vokalizmą, retkarčiais užrašė neredukuotas galūnes. Rašomosios kalbos poveikį lotynišku raidynu rašytuose laiškuose rodo Survilo ortografijos ypatybės. Digrafų , , , taip pat , ir vartosena, retkarčiais žymėta kietojo [1] grafema <ɫ>orientuoja į XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios maldaknygių kalbą. Maldaknygių rašyba prasiskverbė ir į kirilika rašytus laiškus: pagal lotyniškos rašybos modelį čia, pavyzdžiui, vartotas digrafas <дз>minkštajai afrikatai [dž'] žymėti, taip pat digrafas <чз>, Survilo sudarytas raidžių junginio pavyzdžiu. Autorius visai nevartojo kai kuriems kitiems kirilikos modeliams būdingų grafemų <э>, <ь>, <ы>, <ъ>, tik kelis garsus žymėjo grafema <й>. Spėjama, kad kirilika Survilas laiškus rašė dėl patogumo, geresnių rašymo įgūdžių, įgytų valdinėje rusiškoje mokykloje. Vėlesnį sprendimą rašyti lotyniškomis raidėmis galėjo nulemti ir adresatų gebėjimas skaityti kirilika ar lotyniškomis raidėmis.Reikšminiai žodžiai: Grafemos; Kirilica; Kirilika; Laiškai; Leidiniai; Lotynų abėcėlė; Mokykla; Ortografija; Spaudos draudimas; Švietimas; Cyrillic alphabet; Cyrillic script; Education; Grapheme; Latin alphabet; Letters; Letters in the mail; Lithuanian press ban; Orthography; Primary schools; Publications.

ENThe article deals with the analysis of Petras Survilas' letters written both in the Cyric and in the Latin alphabets. The five surviving letters of Survilas were written in the Eastern Highland Lithuanian subdialect of the town of Pasvalys. Possible standard language influence, however, is evident in the usage of the diphthongs [ai], [ei] and of full (non-reduced) endings, in marking in the position of dialectal [ę]. Survilas' orthography was highly influenced by the traditional (pre-standard) Lithuanian orthography that was used at the end of the 19th century and that was still prevailing in the prayer books. The pre-standard orthography affected not only Survilas' writing ha bits in the Latin alphabet, but also the orthography of Cyrillic letters. Moreover, Survilas' Cyrillic orthography letters did not correspond to any of the known Cyrillic spelling systems proposed for Lithuanian. Thus, Survilas created his orthography himself. Survilas attended only Russian elementary school and received basic education only in the Cyrillic script. Therefore, he developed better writing skills in this alphabet rather than in Latin. This claim is supported by the usage of Cyrillic grapheme <ф>instead of expected , and marking of palatalized consonants in Cyrillic letters vs. non-differentiation of <ł>and in Latin letters. The fact, that Survilas used the Latin alphabet later may be related to the addressee's (his family in Pasvalys) (in)ability to read in Cyrillic This can be supported by the fact that his sister's and brother's letters to their relatives were written only in Latin script. [text from author]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29100
Updated:
2020-09-17 19:41:39
Metrics:
Views: 58    Downloads: 12
Export: