Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2006, t. 8, p. 319-332
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTXIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios Rusijos valdininkų dokumentuose ir lietuviškoje periodikoje užsimenama apie kirilika rašomus asmeninius tekstus. Lietuviai paprastai minėjo dvi priežastis: (a) kirilika rašė lotyniško raidyno nemokėję žmonės, (b) rašyti kirilika buvo madinga. Abiem atvejais tai tiko menkai išsilavinusiems žmonėms. 1895-aisiais Varpe pateikta informacijos, kad penkiasdešimt procentų lietuvių yra neraštingi, o iš raštingųjų beveik pusė pažįsta tik kirilikos – „maskoliškas“ raides; vadinasi, ta dalis lietuviškai galėjo rašyti tik kirilikos raidėmis. Tai pripažino ir Vaclovas Biržiška. Mažojoje Lietuvoje kirilikos raidynu galėjo būti rašoma konspiracijos sumetimais. Straipsnyje publikuojami penki įrašai knygose ir Jurgio Mikšo atvirlaiškis. Kadangi įrašų data nežinoma, jie pateikiami pagal knygų, kuriose įrašyti, leidimo metus, laikant juos anksčiausia tikėtina rašymo data.Reikšminiai žodžiai: Raštijos istorija; Lietuviški rankraštiniai tekstai kirilika; Knygų marginalijos.

ENRussian officials’ documents and Lithuanian periodicals of the end of the 19th – beginning of the 20th century contain references to personal texts, written in Cyrillic alphabet. Lithuanians usually mentioned the following two reasons for that: (a) the Cyrillic was used by the people, who did not know the Lithuanian alphabet, (b) the Cyrillic was fashionable at the time. In both cases it was characteristic of less educated people. In “Varpas” newspaper in 1895 there was information that fifty per cent of Lithuanians are illiterate, and almost half of the literate people know only Cyrillic alphabet; therefore the said part could write Lithuanian texts only in Cyrillic letters. The fact was also acknowledged by Vaclovas Biržiška. In the Little Lithuania it might have been the case that the Cyrillic alphabet was used for conspiracy purposes. The article presents five records in books and the postcard by Jurgis Mikšas. Since no date of the records is known, they are provided according to the date of publication of the books, in which they were found, considering the book publication date the earliest presumptive date of the note.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6096
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: