Lietuviškos spaudos aušra : Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bei Klaipėdos universiteto leidyklos leidinys, skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos spaudos aušra: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bei Klaipėdos universiteto leidyklos leidinys, skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti
Alternative Title:
The Dawn of Lithuanian press: publication of the Institute of history and Archaeology of the Baltic region and Klaipėda University Publishing House devoted to the commemoration of the centenary of recovery of the Lithuanian press in Latin characters
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004.
Pages:
20 p
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LT2004 m., minint lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-metį, Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Kalbos ir knygos metais. 1864 m. Didžiojoje Lietuvoje, kuri XIX a. priklausė Rusijos imperijai, buvo uždrausta lietuviška spauda, kraštą siekta surusinti ir supravoslavinti. Knygos lietuviams buvo leidžiamos užsienyje. Didžioji dalis buvo išspausdinta Mažojoje Lietuvoje, kuri kelis šimtmečius priklausė Prūsijos valstybei, o 1871–1914 m. – Vokietijos imperijai. Nuo 1874 m. lietuviškos knygos buvo spausdinamos ir JAV. 1864–1904 m. Mažojoje Lietuvoje buvo išspausdinta 1480 knygų, kurias slapta per sieną gabeno knygnešiai. Svarbiausi centrai – Tilžė, Ragainė, Bitėnai, Klaipėda, žinomiausi spaustuvininkai J. Reilenderis, K. Albregsas, O. Mauderodė J. Šenkė – Tilžėje, Martynas Jankus – Bitėnuose. Per 40 metų iš viso Didžiajai Lietuvai buvo išspausdinta knygų 5 5436000 egzempliorių tiražu. Pirmaisiais 2 spaudos draudimo dešimtmečiais dominuoja religinio turinio leidiniai. Į XIX a. pabaigą gausėja pasaulietinių (mokslinių, mokslo populiarinimo, grožinės literatūros, mokomųjų, praktinių, visuomeninių politinių) spaudinių. 1883 m. Mažojoje Lietuvoje buvo išspausdintas pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas laikraštis Aušra. Šiame leidinyje pateikiame Klaipėdoje leisto mažlietuvių laikraščio Lietuwiszka ceitunga, pirmųjų Didžiajai Lietuvai skirtų periodinių leidinių (Auszra, Varpas, Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, Tėvynės sargas) pirmųjų puslapių, taip pat kelių knygų antraštinių ar titulinių puslapių faksimiles. Spaudos draudimas Lietuvoje panaikintas 1904 m. gegužės 7 d. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lietuviška spauda; Lietuviški rašmenys; Atgavimas; Paminėjimas; Lithuanian press; Lithuanian character; Recovery; Mention.

ENThe year 2004, when the centenary of recovery of the Lithuanian press in Latin characters was commemorated, was declared by the Seimas of the Republic of Lithuania the year of the Language and Book. In 1864, in Great Lithuania, which belonged to the Russian Empire in the 19th century, the Lithuanian press was prohibited. Books for Lithuanians were published abroad. The largest part of books was printed in Lithuania Minor, which belonged to the State of Prussia for several hundreds of years, and in 1871–1914 – to the empire of Germany. Beginning with 1874 Lithuanian books were printed in the USA. 1480 books, which were carried by book smugglers in secret across the border were printed in Lithuania Minor in 1864–1904. The main centres were Tilžė, Ragainė, Bitėnai, Klaipėda, the most famous printers were J. Reilenderis, K. Albregsas, O. Mauderodė J. Šenkė – in Tilžė, Martynas Jankus – in Bitėnai. In the course of 40 years a total of 5 5436000 copies of books for Great Lithuania was printed. During the first two years of prohibition of the press publications of religious contents prevailed. Towards the end of the 19th century a number of secular publications (popular science, fiction, instructional, practical, social-political) increased. The first newspaper intended for Great Lithuania Aušra was printed in Lithuania Minor in 1883. This publication presented facsimiles of the newspaper Lietuwiszka ceitunga printed in Klaipėda, the first pages of the first periodicals intended for Great Lithuania (Auszra, Varpas, Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, Tėvynės sargas) and also title pages of several books. Prohibition of the press was abolished in Lithuania on 7 May 1904.

ISBN:
9955585498
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1960
Updated:
2013-04-28 15:34:55
Metrics:
Views: 38
Export: