Nežinomas Zavadzkio spaustuvės leidinukas kirilikos raidėmis (1887)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomas Zavadzkio spaustuvės leidinukas kirilikos raidėmis (1887)
Alternative Title:
Publisher Zavadzkis' unknown brochure in Cyrillic Lithuanian script (1887)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2010, t. 12, p. 133-156
Keywords:
LT
Kirilica; Kirilika; Korektūra; Korektūros; Leidinys; Leidykla; Taisymai; Tarmybė; Tipografija; Vertimas.
EN
Brochure; Correction; Corrections; Cyrillic; Cyrrilic letters; Dialectism; Press; Proofs; Publishing house; Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Zavadzkio spaustuvėje 1887 m. Vilniuje kirilikos raidėmis rengtas lietuviškas dviejų dalių leidinukas: 1) „Тевишкас тестаментас Русишкам карейвюй“ ir 2) „Календориус свецну [sic!] целу мету“. Leidinukas galbūt ir nebuvo išleistas; apie jį sprendžiama iš korektūrai skirtų spaustuvinio rinkinio atspaudų. Tekstas verstas Kiškio; jo vertimą perdarė bibliografas Silvestras Baltramaitis; dvi korektūras skaitė vertėjas į lietuvių kalbą Viktoras Aramavičius ir Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos mokytojas Zacharijus Liackis bei Panevėžio dviklasės mokyklos mokytojas Andrius Poidėnas. Surinktame tekste esama nemaža rytų aukštaičių tarmės žadininkuojančių šnektų ypatybių (plg. висакюсе 'visokiose', кажна 'kiekvieną', каш 'kokį'), hiperkorekcinių formų (plg. кито 'kitą', nodopyc 'padorus') –žadininkuojančią šnektą bandyta sąmoningai keisti. Leksika rodo rytų aukštaičių rokiškėnų vartoseną. Tai sietina arba su vertėjo Kiškio (Ukmergės apskritis), arba su korektoriaus Aramavičiaus vartota šnekta (Salamiestis ir Papilė). Zacharijaus Liackio taisymai dažnai yra ne paprasta korektūra, o kalbą ir rašybą taisantys bei taisykles nusakantys komentarai. Liackis, kaip ir savo recenzijose ir taisymuose, netoleravo balsių junginių , , , , , diegė diakritines raides <ё>, <ÿ>, prirašydavo <ь>ir <ъ>, darė klaidų (пршпрукес – pritrūkę, смерчись – smerčis). Atmetė žadininkavimo ypatybę. Andrius Poidėnas taisė tai, kas jam atrodė netikslu – konkrečiai, be paaiškinimų. Iš grafinio taisymų išdėstymo atrodo, kad Poidėnas taisė anksčiau nei Liackis.

ENThe article discusses a Lithuanian two-part brochure printed in Cyrillic alphabet in 1887 in Zavadzkis’ printing house in Vilnius: 1) „Тевишкас тестаментас Русишкам карейвюй“and 2) „Календориус свецну [sic!] целу мету“. There is a possibility that the brochure was not published. It is referred to according to the prints of the typographical set intended for proof-reading. The text was translated by Kiškis. His translation was edited by the bibliographer Silvetsras Baltramaitis. Two proof readings were read by a Lithuanian translator Viktoras Aramavičius and a Lithuanian language teacher of Panevėžys Seminary for Teachers Zacharijus Liackis, a teacher Andrius Poidėnas. The text contains a number of peculiarities of the dialect of eastern regions of the upper Lithuania. The vocabulary characterises the language usage of residents of eastern regions of the upper Lithuania. This is related to the dialect used by the translator Kiškis (the district of Utena) or the dialect of the editor Aramavičius (Salamiestis or Papilė). Corrections by Zacharijus Liackis are not mere corrections. They also contain comments correcting the language and orthography and comments on the language rules. Liackis did not tolerate vowel combinations such as ie>, , , , . This could be also observed in his reviews and corrections. He offered to use diacritic letters (<ё>, <ÿ>), inserted ь>and <ъ>, and made mistakes (пршпрукес – pritrūkę, смерчись – smerčis). Andrius Poidėnas corrected everything that he believed was a mistake. He did not provide any explanations. The graphic location of his corrections indicates that Poidenas corrected prior to Liackis.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29099
Updated:
2018-12-17 12:51:09
Metrics:
Views: 53    Downloads: 2
Export: