1995-2008 m. muzikos pedagogikos tyrimų Lietuvoje tendencijos : tyrimo objekto kryptingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
1995-2008 m. muzikos pedagogikos tyrimų Lietuvoje tendencijos: tyrimo objekto kryptingumas
Alternative Title:
Tendencies of music pedagogy research in Lithuania in 1995-2008: purposefulness of the research object
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2010, Nr. 12, p. 20-36
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teminiu aspektu analizuojamos mokslinių žurnalų „Acta paedagogica Vilnensia“, „Pedagogika“, „Tiltai“ ir „Kūrybos erdvės“ 186 muzikos pedagogikos srities publikacijos. Tyrimas atskleidė vyraujančias analizuojamo laikotarpio, t. y. 1995–2008 m., muzikos pedagogikos tyrimų temas, tyrimo objektų kryptingumą skirtingų švietimo institucijų, pagrindinių muzikinių veiksenų, muzikos rūšių, muzikinio ugdymo sistemų, ugdymo ir lavinimo muzika prielaidų, psichologinių sąvokų ir kt. aspektais. Pateikiamos rekomendacijos, kokias muzikos pedagogikos sritis vertėtų pasirinkti tyrimo objektais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metodologija; Moksliniai žurnalai; Muzika; Muzikos pedagogikos tyrimai; Muzikos pedagogikos tyrimų temos; Pedagogika; Tyriamai; Lithuania; Methodology; Music; Music pedagogy research; Pedagogy; Researches; Scientific journals; Themes of music pedagogy research.

ENThe article deals with the thematic aspect of 186 music pedagogy area's publications of scientific journals "Acta paedagogica Vilnensia", "Pedagogika", "Tiltai" and "Kūrybos erdvės". The research revealed the dominating themes of research on music pedagogy, purposefulness of the research objects in different educational institutions, major music courses of action, kinds of music, systems of music education, preconditions for education and development by music, psychological notions etc. within the period 1995–2008. Recommendations on what fields of music pedagogy are worth choosing as research objects are provided. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27724
Updated:
2018-12-17 12:46:35
Metrics:
Views: 43    Downloads: 9
Export: