Paauglių muzikinės kultūros ugdymas džiazo priemonėmis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių muzikinės kultūros ugdymas džiazo priemonėmis: disertacija
Alternative Title:
Development of musical culture of teenagers by means of jazz
Publication Data:
Šiauliai, 2000.
Pages:
173 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo tikslas – atskleisti paauglių muzikinės kultūros ugdymo džiazo priemonėmis ypatumus, juos interpretuoti teoriškai ir patikrinti jų veiksmingumą natūralaus ugdomojo eksperimento sąlygomis. Darbo pirmajame skyriuje, remiantis mokslinės ir metodinės literatūros analize grafiškai atskleidžiamos džiazo priemonių integravimo į kompleksinio tipo muzikos pamoką galimybės. Išryškinami galimi džiazo priemonių ryšiai su muzikos klausymusi, dainavimu bei muzikavimu. Taip sukuriamas džiazo priemonių integravimo į muzikos pamoką, teigiamos nuostatos į muziką ir jos poreikio formavimo hipotetinis modelis. Antrame darbo skyriuje pateikiamas konstatuojamojo diagnostinio tyrimo planas, metodika bei imties charakteristika. Trečiasis skyrius skirtas duomenų analizei. Tyrimą sudaro dvi dalys: konstatuojamasis diagnostinis tyrimas ir ugdomasis eksperimentas. Atlikus tyrimą, padaryta esminė išvada - džiazas ir muzikinė veikla, grindžiama džiazo priemonėmis, yra emocinga ir kolektyvinė, sudaro prielaidas moksleivių kritiniam muzikos vertinimui, plečia muzikinę kultūrą; grindžiama ground beat‘u patenkina paauglių trokštamą ritminės pulsacijos pojūtį. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe aim of the dissertation research is to reveal peculiarities of development of teenagers’ musical culture by jazz means provide theoretical interpretations and verify efficiency under conditions of a natural educational experiment. Chapter 1 of the paper proves a graphical picture of possibilities of integrating jazz means into a complex-type music class based on analysis of scientific and methodical literature. A highlight is made of connections of jazz means with listening to music, sinking and playing. This creates a hypothetical model of integration of jazz means into a music class, positive attitudes towards music and formation of the need for music. Chapter 2 presents a plan, methods and sample characteristic of a stated diagnostic research. Chapter 3 focuses on analysis of results. The research leads to the key conclusion – jazz and musical activities based on jazz means is emotional and collective, creating preconditions for critical assessment of music by students; ground beat satisfies the sensation of rhythmical pulsation sought by teenagers.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10626
Updated:
2022-02-07 20:09:39
Metrics:
Views: 55
Export: