Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant moksleivių muzikinę kultūrą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant moksleivių muzikinę kultūrą: disertacija
Alternative Title:
Application of the method of emotional imitation in education of students’ musical culture
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
244 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvos švietimo koncepcijoje pabrėžiama svarba ugdyti pilietį, gebantį savo gyvenimą grįsti bendrosiomis – žmogiškosiomis vertybėmis ir galintį adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje bei kritiškai mąstyti. Šalies ir užsienio mokslininkų darbų analizės pagrindu šiame disertaciniame tyrime pateikiama muzikinės kultūros samprata, kuri, autorės nuomone, galėtų būti suvokiama kaip bendrojo muzikinio ugdymo tikslas. Disertacijos tikslas – pagrįsti Emocinio imitavimo metodą, ištirti ir patikrinti jo efektyvumą, ugdant moksleivių muzikinę kultūrą.

ENThe educational concept of Lithuania underscores the importance of upbringing a citizen able to live a life based on human values, able to adapt in a changing society and have critical thinking. Based on analysis of works by Lithuanian and foreign scientists, the dissertation research provides a concept of musical culture, which, in the author’s opinion, can be viewed as the aim of general musical education. The aim of the dissertation is to substantiate the method of emotional imitation, examine and verify its efficiency in the education of musical culture of students.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10513
Updated:
2022-01-13 21:18:12
Metrics:
Views: 58
Export: