Paramos teikimo Lietuvos kaimo regionams kriterijų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paramos teikimo Lietuvos kaimo regionams kriterijų vertinimas
Alternative Title:
Assessment of criteria supporting rural regions in Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 1 (12), p. 176-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaimo regionai; Kaimo politika; Regioninė politika; Migracija; Rural regions; Rural policy; Regional policy; Migration.
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kaimo politika; Kaimo regionai; Migracija / Migration; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
EN
Regional policy; Rural policy; Rural regions.
Summary / Abstract:

LTParamos teikimo kaimo regionams kriterijų parinkimo problema straipsnyje nagrinėjama išplėtojant Lietuvoje naudojamą kaimo kaip gyvenamosios vietovės sampratą iki kaimiškojo regiono apibrėžimo. Tai įgalina kaimo politikoje pritaikyti regioninės politikos instrumentus. Suskirsčius Lietuvos savivaldybes į kaimo, pusiau kaimo ir miesto grupes, buvo siekiama identifikuoti, ar šiuo metu naudojami probleminių regionų išskyrimo kriterijai yra svarbūs kaimo regionų kaip gyvenamosios vietos patrauklumui. Matuojant regiono, kaip gyvenamosios vietos, patrauklumą buvo pasitelktas vidinės migracijos rodiklis, darant prielaidą, kad dideli migracijos srautai signalizuoja, jog tuose regionuose susiklostė gyventojams neparanki, ar priešingai - patraukli - situacija. Žmonių judėjimą charakterizuojantis rodiklis pasirinktas svarbiausiu, nes žinių ekonomikoje pagrindiniu regiono raidos veiksniu tampa žmogiškieji ištekliai, o regiono konkurencingumas priklauso nuo to, kiek jis tokių išteklių gali pritraukti. Tyrimas parodė, kad, nors egzistuoja esminiai pagrindinių ekonominių, socialinių ir gamtinių charakteristikų skirtumai tarp patrauklių ir nepatrauklių pastaruoju metu gyventi kaimiškų savivaldybių, ne visi šiuo metu Lietuvoje naudojami probleminių regionų išskyrimo kriterijai 2001-2005 m. laikotarpiu buvo svarbūs veiksniai, įtakojantys regiono patrauklumą gyventi. [Iš leidinio]

ENThe issue of selecting criteria for providing support to rural regions in Lithuania is discussed in the article with reference to the rural area in the meaning of residential locality often used in Lithuania and developed into the definition of the rural region. This enables to apply in the rural policy certain instruments of regional policy. The aim of dividing Lithuanian municipalities into rural, semi-rural and urban was to identify whether the currently applied criteria to identify the problematic regions are significant for the attraction of rural regions as residential areas. For measuring the attraction of a region as the residential area, the internal migration indicator has been selected, making assumption that big migration flows signal about the development of unfavourable, or on the contrary - favourable - situation in such regions. Indicator featuring the movement of persons has been selected as the most important indicator, as human resources in the knowledge based economy become significant in the development of the region, and the competitiveness of the region greatly depends on the fact how much of such resources may be attracted. The survey revealed, that despite essential differences in economic, social and natural environment between the attractive and unattractive at present for living rural municipalities, not all criteria currently used in Lithuania for providing support to rural regions during the period of 2001-2005 were important factors having impact on the attractiveness of the region for living in it. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18357
Updated:
2018-12-17 12:17:55
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: