Influence of the European Union structural funds to sustainability of the country’s regional development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of the European Union structural funds to sustainability of the country’s regional development
In the Journal:
Journal of security and sustainability issues. 2012, Vol. 1 (4), p. 273-286
Keywords:
LT
Bendras vidaus produktas; Bendrasis vidaus produktas; Darni plėtra; Darnus vystymasis; Darnus vystymasis; ES struktūriniai fondai; Nedarbas; Regioninė ir socialinė-ekonominė politika; Regionų socio-ekonominė politika; Tiesioginės užsienio investicijos; Tiesioginės užsienio investicijos, nedarbas; Vidinis uždarbis; Vidutinis bruto darbo užmokestis.
EN
Average gross salary; Direct foreign investments; EU structural funds; Gross domestic product; Regional and socio-economic politics; Sustaianble development; Sustainable development; Unemployment; Unemployment, and average gross salary.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimas Lietuvos regionuose. Tyrimo metu nagrinėta, kuriuose regionuose lėšos įsisavintos sėkmingiausiai ir kuriuose – mažiau sėkmingai. Tyrimas apėmė Lietuvos regionų socialinę-ekonominę plėtrą 2008-2011 metais ir ES paramos poveikį jai. Taip pat, analizuoti ginčytini regiono, jo plėtros ir regionų politikos sampratos klausimai. Tyrimui naudoti statistiniai duomenys, gauti iš Eurostato, Lietuvos statistikos departamento ir LR finansų ministerijos. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle analyses the realization of the support from the EU structural funds in the regions of Lithuania. It has been investigated, in which areas and regions the funds have been most and least successfully assimilated. Socio-economic development of the Lithuanian regions has been analysed in the period of 2008-2011 and the influence of the assimilated EU support. Similarly, debatable questions of the region, its development and conception of regional politics have been studied. Statistical data from Eurostat, the Department of Statistics of Lithuania under the Government of the Republic of Lithuania and the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania have been used in the research. [From the publication]

ISSN:
2029-7017
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46672
Updated:
2018-12-17 13:28:27
Metrics:
Views: 5
Export: