Изменения структуры экспорта в Литве : макроэкономическая оценка

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Изменения структуры экспорта в Литве: макроэкономическая оценка
Keywords:
LT
Eksportas; Eksporto struktūra; Eksporto struktūriniai pokyčiai; Optimali eksporto struktūra; Struktūriniai eksporto pasikeitimai.
EN
Export structure; Export; Optimal export structure; Structural changes in export.
Summary / Abstract:

LTMažoje atviroje ekonomikoje eksportas vaidina svarbų vaidmenį. Taip yra todėl, kad eksportas generuoja šaliai alternatyvias pajamas. Keičiantis ekonominei konjunktūrai, vyksta pokyčiai ir eksporto struktūroje, kurie teigiamai arba neigiamai veikia šalies ekonomikos augimą. Straipsnio tikslas yra ištirti Lietuvos eksporto struktūros pokyčius. Eksporto struktūra yra glaudžiai susijusi su šalies pramonės šakų struktūra. Struktūriniai pokyčiai vyksta dėl visuomenės poreikių pokyčių, bendro gamybos kritimo arba pakilimo, eksporto didėjimo. Todėl vykstant struktūriniams pokyčiams keičiasi ir pati eksporto struktūra. Tyrimas parodė, kad Lietuvoje eksporto dalis bendrajame vidaus produkte (BVP) per 10 metų išaugo nuo 31 proc. iki 57 proc. 2010 metais. 2010 metais daugiau kaip 65 proc. eksportuojamos produkcijos buvo nukreipta į Europos Sąjungos šalis, apie 25 proc. – į Nepriklausomų Valstybių Sąjungos ir 10 proc. – į kitas šalis. 2010 m. eksporto struktūroje dominavo prekės, įsigyjamos pradiniam apdirbimui (apie 55 proc.), plataus vartojimo prekės (apie 25 proc.), kuro žaliava (apie 10 proc.) ir kita. Remiantis tyrimo duomenimis, eksporto dalies išaugimas BVP 2 kartus rodo, kad Lietuva tapo atviresne ekonomika ir dalyvauja pasaulinio BVP vystyme. Analizė parodė, kad Lietuvos eksporto struktūra nėra optimali: 1/2 viso eksporto sudaro pradinio apdirbimo prekės. Tai neigiamai veikia eksporto struktūros optimizavimą.

ENThe purpose of the article is to investigate the changes in Lithuania’s export structure. The article analyzes the export structure, evaluate export structure optimization issues and the effects of the changes on economic growth. The article deals with the analysis of Lithuania’s export structure changes and their implications for economic development. The research showed that the export to GDP in 10 years increased from 31% to 57% in 2010. This indicates that Lithuania has become an open economy and contribute to the development of the global GDP. In 2010, more than 65% of exports was to the EU, about 25% to the CIS and 10% to other countries. In 2010, the export structure is dominated by primary production (~ 55%), consumer products (~ 25%), raw materials, fuels (10%) and others (10%). According to the research, Lithuania’s export structure is not optimal and it is necessary to modify it. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47607
Updated:
2016-09-28 22:32:05
Metrics:
Views: 10
Export: