Evaluation model of regional policy's influence on social and economical development of the region

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation model of regional policy's influence on social and economical development of the region
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 825-831
Keywords:
LT
Regionas; Regiono vystymasis; Vertinimo modelis; Silpnos plėtros ir regioninės politikos priemonių modelio sinergetiniai efektai; Regionai; Regionų plėtra; Sinerginio efekto modelis.
EN
Region; Regional development; Evaluation model; Synergic effect model for weaknesses’ of development and regional policy’s means.
Summary / Abstract:

LTKol kas nėra sukurta ir akademiškai pagrįsta metodologija, leidžianti įvertinti regionų vystymąsi. Šio straipsnio tyrimo tikslas -pateikti integruotą regioninės politikos įtakos regiono vystymosi evoliucijai įvertinimo metodologiją ir, apibendrinus regioninių skirtumų politikos regioninio vystymo teritorijose problemos interpretaciją, įdiegti ją praktiškai Europos Sąjungos kontekste. Bendru atveju, vertinant pažangą ir vystymąsi remiantis integruotais indeksais ir skaičiavimais, o taip pat autentiškais informacijos šaltiniais, visada yra vietos subjektyvumui. Integracija į Europos Sąjungą skatina spręsti regioninės politikos sunkumus Lietuvoje. Kreipti dėmesį į regionus -tai nuolatinė Europos Sąjungos šalių politikos dalis. Straipsnyje kuriamas efektyvus įvertinimo metodas, kurį galima taikyti siekiant patikimų rezultatų ir kuris bus efektyvus sprendžiant regioninio vystymosi problemas. Regioninės politikos įtakos NUTS 2 statistinių Europos Sąjungos regionų kontekste parengta vertinimo metodologija pritaikyta empiriškai. Įvertinimo metodologija, pateikta šiame darbe, integruoja ir papildo šios srities mokslininkų darbus, kuriais siekiama įvertinti regionų struktūros ir valstybių ekonominio vystymosi dėsningumus, o taip pat įvertinti regionų politikos formavimosi Europos Sąjungoje ir Lietuvoje ypatumus. Parengta metodologija diegiama praktiškai įvertinant ES regionų politikos įtaką Lietuvos vystymosi silpnų vietų evoliucijai. Sinerginį poveikį turintis modelis integruoja metodologijos kūrimo ir empirinių tyrimų rezultatus. Jis taip pat išskiria prioritetines regioninės politikos vystymosi tendencijas siekiant paskatinti silpnų vietų vystymą.

ENThe subject of the article is the evaluation of achievements in regional policy in the content of the European Union. Without common approach as to evaluating progress and development based on integral indices and calculus as well as the authentic source of information, there is always room for subjectivity. Integration into the European Union accelerates to solve the difficulties of regional policy in Lithuania. To pay attention to the regions - is constant part of the policy of European Union countries. The article focuses on working out an effective evaluation method, which could be applied to achieve reliable results and would be effective in solving problems of regional development. The prepared evaluation methodology of regional policy influence in the context of NUTS 2 statistical regions of the European Union, situated in the territory of twelve new the EU member states is applied empirically. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22321
Updated:
2018-12-17 12:31:29
Metrics:
Views: 6
Export: