Aureolės, arba auksinio saulės vainiko, simbolika Kryžių kalne: mistika ar realybė?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aureolės, arba auksinio saulės vainiko, simbolika Kryžių kalne: mistika ar realybė?
Alternative Title:
Aureola or the symbol of the golden sun nimbus on the Hill of Crosses: reality or mysticism?
In the Journal:
Tiltai. Priedas . 2010, Nr. 40, p. 79-94
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Aureolė; Kryžius; Ratas; Simbolis
EN
Circle; The Cross; The Symbol; The glory
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama aureolės, arba auksinio saulės vainiko, simbolika Kryžių kalne. Darbe siekiama atsakyti į klausimą, ar aureolės, arba auksinio saulės vainiko, simbolika Kryžių kalne yra mistika ar realybė? Tyrimo rezultatais pagrįstas darbo pradžioje pateiktas teiginys, kad aureolės, arba auksinio saulės vainiko (rato), simbolika Kryžių kalne yra galima realybė, ikikrikščioniškosios ir krikščioniškosios religinių kultūrų inkultūracijos palikimas, laikui bėgant pakitęs. Remiantis pateikta medžiaga daromos išvados, kad ikikrikščioniškosios religinės kultūros ir Katalikų Bažnyčios saitai, istorinės-geopolitinės aplinkybės lėmė aureolės, arba auksinio saulės vainiko (rato), simbolikos vietą Kryžių kalne. Iš devynių tradicinių aureolės, arba auksinio saulės vainiko, simbolikos Kryžių kalne raiškos pozicijų šiandien liko tik penkios. Dėl geopolitinių priežasčių Kryžių kalne nebėra įdubos – saulės aureolės simbolio. Aureolės simbolika akivaizdžiai atsiskleidžia ikikrikščioniškuose vasaros saulės grąžos ir krikščioniškuose Šv. Jono Krikštytojo, mirusiųjų garbinimo ir žuvusiųjų už religinę ir tautinę laisvę pagerbimo, švenčių šventimo apeiginiuose papročiuose. Unikalumu išsiskiria giesmių, kurių tekstuose metaforiškai minimi aureolės, arba auksinio saulės vainiko, simboliai, giedojimas. Kryžių kalne krikščionybė kai kuriems ikikrikščioniškiems simboliams suteikė naują – krikščionišką prasmę. Vienas tokių simbolių yra saulė, buvusi gerovę teikiančios dievybės simboliu, o krikščionybei veikiant tapusi Kristaus ir Švč. Mergelės Marijos simboliu.

ENThe article analyses the symbolism of a halo or a golden sun crown in the Hill of Crosses. A work aims to answer a question whether the symbolism of a halo or a golden sun crown in the Hill of Crosses is mystique or reality. A statement provided at the beginning of the work was based on the research result, i.e. the symbolism of a halo or a golden sun crown (circle) in the Hill of Crosses is reality and a heritage of the inculturation of pre-Christian and Christian cultures which had changed with time. On the basis of provided material, a conclusion is made that the place of the symbolism of a halo or a golden sun crown (circle) in the Hill of Crosses was conditioned by the relation between pre-Christian culture and the Catholic church and by historical–geopolitical conditions. Only five positions of traditional nine positions expressing the symbolism of a halo or a golden sun crown in the Hill of Crosses are left today. Because of geopolitical reasons, a bowl, a symbol of a sun halo, disappeared from the Hill of Crosses. The symbolism of a halo is perfectly revealed in celebratory rituals of pre-Christian celebration of summer solstice and Christian hallowing of St. John the Baptist and the dead and those who died for religious and ethnic freedom. Unique is the chanting of chants in which the symbols of a halo or a golden sun crown are metaphorically mentioned. In the Hill of Crosses, Christianity gave a new Christian meaning to certain pre-Christian symbols. One of such symbols is a sun which was a symbol of a god giving welfare. Because of Christianity it became a symbol of Jesus Christ and Saint Mary.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30827
Updated:
2018-12-20 23:29:21
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: