Development of an indicator model and ranking of sustainable revitalization alternatives of derelict property : a Lithuanian case study

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of an indicator model and ranking of sustainable revitalization alternatives of derelict property: a Lithuanian case study
In the Journal:
Sustainable development. 2006, Vol. 14, no. 5, p. 287-299
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama apleistų pastatų ir paliktų sklypų rekonstrukcijos problema, taip pat šis klausimas apima aplinkos, socialinius ir ekonominius aspektus. Tyrimo tikslas – pasiūlyti modelį, kuris apibrėžia racionalų palikto be priežiūros nekilnojamojo turto atgaivinimą darnaus vystymosi perspektyvoje. Autoriai mano, kad daugiakriterinė analizė yra tinkama technika užtikrinti pusiausvyrai tarp įvairių darnos sričių. Atsižvelgiant į svarstomos problemos neapibrėžtumą, buvo pateikti skaičiavimai naudojant TOPSIS metodą. Modelis skirtas apleistų pastatų atgaivinimo prioritetų apibrėžimui pagrįstas bešeimininkių kaimo pastatų tyrimo atveju Lietuvoje. Buvo charakterizuota grupė indikatorių, kurie buvo naudojami apleistų pastatų atgaivinimo alternatyvų analizei atlikti. Remiantis skaičiavimų rezultatais, buvo parengtos mokslinės rekomendacijos racionaliam pastatų bei jų vietų atgaivinimui.Reikšminiai žodžiai: Bešeimininkis nekilnojamas turtas; Darnus vystymasis; Indikatorius; Alternatyvų rangavimas; TOPSIS; Derelict immovable property; Sustainable development; Indicator; Ranking of alternatives; TOPSIS.

ENThe paper deals with the problem of the redevelopment of derelict buildings and abandoned sites as a complex issue that include environmental, social, and economic aspects. The objective of the research was to suggest a model for determining the national revitalization of derelict immovable property from the perspective of sustainable development. The authors assume that a multi-criterion analysis is an appropriate technique to use to assure equilibrium among various domains of sustainability. When taking into account the uncertainty of a problem, calculations using the fuzzy version of the TOPSIS method were proposed. The development of a model for determining revitalization priorities of abandoned buildings was based on a case study of derelict rural buildings in Lithuania. A set of indicators was defined and used to perform the multi-criterion analysis of revitalization alternatives of the derelict buildings. Based on results form calculations, scientific recommendations for a rational revitalization of buildings and their sites were prepared.

ISSN:
0968-0802
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7013
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 31
Export: