Multiple attribute decision making model for analysis of the crisis situation in the enterprise

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multiple attribute decision making model for analysis of the crisis situation in the enterprise
Keywords:
LT
Bankrotas; Bankroto numatymas; Bankroto prognozė; Bankroto prognozės; Daugiakriterinis sprendimų priėmimas; Krizių valdymas; Krizė; Krizės vadyba; Krizės valdymas; Paprastasis adityvus svoris; Sprendimų priėmimas.
EN
Bankruptcy; Crises management; Crisis; Crisis management; Decision making; Multiple attribute decision making; Prediction of the bankruptcy; Simple additive weighting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra sukurti universalų metodą, skirtą analizuoti krizinę situaciją įmonėje. Daugelio ekonominių institucijų dabartinė būklė yra tokia, kad jų aukščiausias taktinis prioritetas yra atsakingas valdymas ir bankroto prevencija. Toks požiūris kliudo įmonei pasiekti stabilią veiklą ilgalaikėje perspektyvoje. Efektyvaus įmonės valdymo mechanizmo formavimas, pagrįstas finansinės ir ekonominės būklės analize, įgauna ypatingą svarbą šiuolaikinėmis sąlygomis nustatant strateginius veiklos tikslus, atitinkančius rinkos sąlygas, ir ieškant būdų juos įgyvendinti. Krizinės situacijos analizė leis išvengti verslo nesėkmės ir sukurti tolimesnę veiklos strategiją. Mokslininkai yra išnagrinėję įvairius krizinės situacijos analizės įmonėje metodus. Tema tampa vis labiau aktuali dėl paskutinių įvykių pasaulio ekonomikoje. Šiame straipsnyje krizinei situacijai įmonėje analizuoti siūlomas vienas iš MADM metodų – kriterijų reikšmių ir jų reikšmingų sandaugų sumavimo (KRRSS) metodas. Taikant šį metodą buvo sukurtas ir pateiktas daugiakriterinis modelis, analizuojantis krizinę situaciją įmonėje Lietuvos ekonomikos šakų pavyzdžiu. Šio metodo privalumai: naudojami tokie rodikliai, kurie atskleidžia krizę įmonėje; jis leidžia su pakankamu tikslumu įvertinti bankroto tikimybę; įmonės veiklai vertinti galima taikyti tiek kiekybinius, tiek kokybinius rodiklius; jį lengva naudoti, o tai leidžia minimizuoti laiko ir pinigų sąnaudas; jis universalus, t.y. jį galima taikyti įmonei, dirbančiai bet kokioje srityje.

ENThe Global Financial Crisis that hit the world in 2008 has influence nowadays. This Crisis has its reflection at every country in the World. And impact on Northern Europe too, particularly in Lithuania. In this situation every enterprise has to apply crisis management in its activity. The most important part of crisis management is to recognize of pre-crisis situation and diagnosis of the enterprise's efficiency. Therefore every enterprise needs to predict the onset of the crisis at the enterprise before it will threaten the bankruptcy. In this article for analyze the occurrence of the enterprise's bankruptcy is proposed to use the multiple attribute decision making model. That would take on the account all of the possible aspects to predict the bankruptcy of the company. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37552
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 6
Export: