Mobingo ir patyčių prevencinis modelis siekiant įgyvendinti ĮSA: praktinės rekomendacijos vadybiniam personalui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mobingo ir patyčių prevencinis modelis siekiant įgyvendinti ĮSA: praktinės rekomendacijos vadybiniam personalui
Alternative Title:
Mobbing/bullying prevention model for the implementation of CSR: practical recommendations for managerial staff
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2016, Nr. 76, p. 149-167
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Patyčios / Bullying; Prevencija / Prevention.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama tik ta empirinio tyrimo rezultatų dalis, kuri atskleidžia mobingo ir patyčių, kaip psichosocialinio stresoriaus ir įmonių socialinės atsakomybės, ryšius. Pristatomas straipsnio autorių sukurtas mobingo ir patyčių prevencinis modelis siekiant įgyvendinti įmonių socialinę atsakomybę. Taip pat detalizuojamos praktinės rekomendacijos vadybiniam personalui, aptariamas jų įtraukimas į mokymo programas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mobingas; Patyčios; Įmonių socialinė atsakomybė; Psichosocialinis stresorius; Prevencija; Praktinės rekomendacijos; Mobbing; Bullying; Corporate social responsibility; Psychosocial stressor; Prevention and practical recommendations.

ENThis paper analyses the results of empirical research, or rather only that part, which reveals the connection between mobbing/bullying as a psychosocial stressor and corporate social responsibility. The authors present their mobbing/bullying prevention model constructed with the aim to enhance the implementation of corporate social responsibility. Moreover, there are given detailed practical recommendations for managerial staff discussing their involvement into the training programs. [From the publication]

DOI:
10.7220/MOSR.2335.8750.2016.76.10
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62693
Updated:
2020-04-06 10:56:42
Metrics:
Views: 42    Downloads: 7
Export: