The impact of globalization on migration processes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The impact of globalization on migration processes
Alternative Title:
Globalizacijos įtaka migracijos procesams
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 3 (13), p. 42-48
Keywords:
LT
globalizacija; migracija; emigracija.
EN
globalization; migration; immigration.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija kaip reiškinys gali būti siejama su 20 a. antrąja puse, kai ėmė augti ir stiprėti tarptautinės organizacijos, ribojančios valstybinį suverenitetą, plėstis transnacionalinės korporacijos, didėti ekonominė priklausomybė tarp valstybių, tarptautinių nevyriausybinių veikėjų įtaka tarptautinei sistemai, standartų ir normų supanašėjimas daugelyje gyvenimo sferų. Globalizacija - sudėtingas reiškinys, vykstantis socialinėje plotmėje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valstybės, kitų socialinių darinių veiklos sritis, jų aplinką, pasireiškiantis tarpusavio ryšių intensyvėjimu, judėjimu ir kitomis charakteristikomis viso pasaulio mastu. Tai procesas, apimantis įvairias pasaulio ūkio, politikos ir visuomenės sferas ir didinantis jų tarpusavio integraciją, stiprinantis tarpusavio priklausomybę bei kuriantis bendro veikimo šablonus. Ekonomikoje globalizacija nusako pokyčius pasaulio ir regionų ekonomikoje, kylančius dėl laisvo finansinio, žmogiškojo ir kitokio kapitalo judėjimo, intensyvios tarptautinės prekybos, kultūrinių ir kitokių mainų. Globalizacija siejama ir su kultūra, t.y. su gyvenimo būdo, požiūrių, vartojimo ir pan. supanašėjimu tarp pasaulio gyventojų. Kartais globalizacijos kritikai ją sieja su vakarietiškų vertybių, tokių kaip demokratija, laisvoji rinka ir pan., bei apskritai gyvenimo būdo plėtra. Globalizacija daro ženklią įtaką ir tarptautinės migracijos procesams. Tyrimo tikslas -atskleisti globalizacijos įtaką migracijos procesams. Tyrimo uždaviniai: apibūdinti globalizacijos esmę; atskleisti globalizacijos įtaką migracijos procesams; pateikti migracijos procesų Lietuvoje analizę.

ENThe paper concentrates on a description of the essentials of globalization processes and their impact on migration. Economic globalization encourages free trade agreements between countries, multinational corporations, and the free flow of goods across the world. All these rapid increases in trans-national flow of capital, trade and technology have marked its effects on international migration as well. Because economic globalization exacerbates inequalities between nations, migration for many becomes not a choice, but an economic necessity. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18204
Updated:
2018-12-17 12:17:43
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: