Brain drain from Lithuania : the attitude of civil servants

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Brain drain from Lithuania: the attitude of civil servants
Alternative Title:
"Protų nutekėjimas" iš Lietuvos : valstybės tarnautojų požiūris
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 2 (57), p. 55-60
Keywords:
LT
"protų nutekėjimas"; Emigracija; Valstybės tarnautojas.
EN
"brain drain"; Civil servant; Emigration.
Summary / Abstract:

LTViena svarbiausių ir prieštaringai vertinamų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pasekmių yra specialistų emigracija, arba „protų nutekėjimas“. Straipsnio tikslas - išsiaiškinti, kokie Lietuvos socialiniai ir ekonominiai veiksniai lemia „protų nutekėjimo” priežastis valstybės tarnautojų emigracijos aspektu, ypač ar įstojimas į Europos Sąjungą gali būti šį fenomeną skatinančiu veiksniu. Buvo atliktas „protų nutekėjimo“ iš Lietuvos priežasčių tyrimas respondentais pasirinkus valstybės tarnautojus. „Protų nutekėjimas“ atsiranda veikiant aukštos kvalifikacijos specialistų, mokslininkų, studentų migracijos traukos ir stūmos faktoriams. Išskiriami trys „protų nutekėjimo” priežasčių lygiai: individo, organizacijos ir valstybės. „Protų nutekėjimo“ iš Lietuvos apimtį sunku įvertinti dėl statistinių duomenų ir išsamių sociologinių tyrimų stokos. Dauguma respondentų darbui užsienyje kelia gana aukštus reikalavimus. Didžioji jų dalis sutiktų dirbti tik profesiją atitinkantį darbą - 47 proc. atsakiusiųjų sutiktų dirbti tik suteikiantį didžiausių tobulėjimo perspektyvų darbą, o 40 proc. respondentų dirbtų tik su profesine kvalifikacija susijusį darbą. Likusieji respondentai ypatingų reikalavimų darbui užsienyje nekėlė: juos tenkintų tik nuolatinis ar netgi laikino darbuotojo statusas. Apibendrintai galima konstatuoti, kad respondentai važiuoja į užsienį ne tik suinteresuoti materialine nauda, bet ir siekdami patenkinti savo kompetencijos poreikius, nes jie neabejoja savo profesinės kompetencijos lengvu perkėlimu į kitos šalies sistemą. Šiandien vienodai svarbūs ir asmeninės gerovės, ir nepasitenkinimo socialiniu bei politiniu gyvenimu Lietuvoje veiksniai.

EN[...] It is difficult to determine the extent of brain drain from Lithuania due to the lack of statistical data and sociological research. The article underlines that the emigration of highly educated specialists from Lithuania may have negative economic, social, cultural and even political effects on the development of the country. Several social groups of Lithuania sensitive to the phenomenon of emigration have been listed in this article. It analyses the migration trends of business world, academic youth, scientists, as well as other highly qualified specialists and civil servants. The emigration of specialists from Lithuania is not massive; however, high qualification and professional competence of workers from both public and private sector becomes a precondition of brain drain from Lithuania to other countries. The article provides the results of the research on the attitudes to migration by civil servants. The majority of the respondents who leave Lithuania are interested not only in the financial benefit; they associate their work abroad with the possibility to satisfy personal needs, first of all self actualization, career, and professional development. The article maintains that high competence of specialists and knowledge acquired in Lithuania can be easily transferred abroad and this is what encourages the respondents to emigrate. Highly qualified specialists often find a job in their speciality and are satisfied with the evaluation of their work abroad. The analysis of the literature and the study into the migration of civil servants has given theoretical and empirical grounds to the above statement. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14542
Updated:
2018-12-17 12:12:44
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: